34-300 Żywiec, ul. Słowackiego 2
tel. 33 8612113
e-mail: kopernik21@lo-zywiec.pl
NIP: 5532552346
REGON: 380184860

Narzędzia dostępności