1. Rozeznanie rynku - szacowanie wartości zamówienia - aktualizacja dokumentacji technicznej projektu „Termomodernizacja placówek użyteczności publicznej Powiatu Żywieckiego” - pobierz

2. Projekt budowlany - budowa instalacji fotowoltaicznej oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne w budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Żywcu - pobierz

3. Projekt budowlany - przebudowa instalacji centralnego ogrzewania, przebudowa węzła cieplnego, budowa instalacji ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji oraz budowa instalacji solarnej w budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Żywcu - pobierz

4. Projekt budowlany - przebudowa instalacji elektrycznej w budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Żywcu - pobierz

5. Projekt wykonawczy - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, renowacja elewacji z malowaniem farbą termoizolacyjną w budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Żywcu - pobierz

Narzędzia dostępności