Kolejny Dzień Różowej Wstążki w I LO im. M. Kopernika

Kolejny Dzień Różowej Wstążki w I LO im. M. Kopernika

3 października 2014 r. Panie Małgorzata Mrózek i Ewa Piątek wraz z pedagogiem Panią Sylwią Wisłą przy współpracy z Panią Jadwigą Semlą z Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego zorganizowały dla szkoły Dzień Różowej Wstążki - działanie poświęcone profilaktyce raka piersi u kobiet. Brało w nim udział około 200 osób. Gościem specjalnym była Pani dr n.med. Janina Miodońska, która wygłosiła ciekawy wykład dotyczący problemów nowotworowych: od definiowania pojęć „nowotwór” i „rak”, przez omówienie czynników rakotwórczych, czynników ryzyka oraz sprzyjających powstawaniu nowotworów złośliwych. Na zakończenie przedstawiła profilaktykę i metody leczenia nowotworów złośliwych u kobiet i u mężczyzn. Kończąc prelekcję, poprosiła młodzież o wsparcie psychiczne zarówno dla ludzi dotkniętych tą straszną chorobą, jak również dla ich rodzin.

W ramach współpracy z innymi szkołami w Dniu Różowej Wstążki wzięła udział także młodzieżą z Zespołu Szkół Budowlano – Drzewnych z Żywca.

Wydarzenie zakończyło się symbolicznym przemarszem wokół żywieckiego rynku, mającym na celu uwrażliwienie mieszkańców na ten społeczny problem.

Fotoreportaż

22.09.2020
80. rocznica wysiedleń z Żywiecczyzny

80. rocznica wysiedleń z Żywiecczyzny

Dziś obchodzimy 80 rocznicę wysiedleń z Żywiecczyzny. Przedstawiciele naszej szkoły: Dyrektor Jacek Biłko, Adrian Midor i Piotr Rypień oraz...

czytaj więcej
21.09.2020
Sukces w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym

Sukces w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym "Śladami św. Jana Pawła II"

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Śladami św. Jana Pawła II" został zorganizowany w 100-lecie urodzin Karola Wojtyły, wielkiego Papieża i Polaka,...

czytaj więcej