Konkursu na Najciekawszą Prezentację Multimedialną: AKTION SAYBUSCH - WYSIEDLENIA MIESZKAŃCÓW NA ŻYW

Organizatorzy: Kazimierz Matuszny, Poseł na Sejm RP oraz ZSME w Żywcu ogłaszają Konkursu na Najciekawszą Prezentację Multimedialną: AKTION SAYBUSCH - WYSIEDLENIA MIESZKAŃCÓW NA ŻYWIECCZYŹNIE W OCZACH MŁODEGO POKOLENIA XXI WIEKU, odbywający się pod honorowym patronatem Poseł do Parlamentu Europejskiego, Jadwigi Wiśniewskiej. Przedmiotem konkursu jest stworzenie prezentacji multimedialnej Aktion Saybusch - wysiedlenia mieszkańców na Żywiecczyźnie w oczach młodego pokolenia XXI wieku. Prezentacja – stworzona indywidualnie - powinna być zapisana w formacie ppt lub pptx i zawierać od 15 do 20 slajdów (10 minut automatycznej prezentacji, dopuszczalny: lektor, muzyka). Warunkiem koniecznym wzięcia udziału w konkursie jest wypełnienie przez każdego z uczestników Karty Zgłoszeniowej.

Organizatorzy przewidują następujące nagrody: - Laureaci pierwszych miejsc w obu kategoriach (gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne) nagrodzeni zostaną wyjazdem studyjnym do Parlamentu Europejskiego w Brukseli na zaproszenie Europoseł Jadwigi Wiśniewskiej.- Laureaci drugiego i trzeciego miejsca w obu kategoriach (gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne) nagrodzeni zostaną wyjazdem do Sejmu RP w Warszawie na zaproszenie Posła Kazimierza Matusznego.Wszyscy laureaci otrzymają okolicznościowe dyplomy.

Kryteria oceniania prezentacji są następujące: wartość merytoryczna (w tym zgodność z tematem) – historyczny i badawczy charakter pracy, wykorzystanie źródeł historycznych; grafika - przejrzysty i uporządkowany układ prezentacji; techniczna poprawność wykonania;  estetyka, kreatywność i innowacyjność wykonania.

Pracę należy dostarczyć osobiście lub listownie, z dopiskiem: Konkurs na najciekawszą prezentację multimedialną, najpóźniej do dnia 30 listopada 2016 r. do Biura Poselskiego Kazimierza Matusznego w Żywcu przy ul. Kościuszki 29, 34-300 Żywiec (tel. 33 825 34 25 lub 780 169 580).Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 17 grudnia 2016 r. w siedzibie ZSME w Żywcu.

Zachęcamy do wzięcia udziału. Regulamin Konkursu (na podstawie którego podano powyższe informacje) i Karta Zgłoszenia – zgłoś się po nie do Twojego nauczyciela historii.

15.09.2020

Zebrania z rodzicami uczniów klas II i III

Zapraszamy Rodziców uczniów klas drugich i trzecich na zebrania, które odbędą się w czwartek 17 września 2020 r. klasy drugie: 16.30...

czytaj więcej
14.09.2020
Sukces recytatorski naszej uczennicy

Sukces recytatorski naszej uczennicy

10 września br. na Małej Scenie Teatru Polskiego w Bielsku-Białej odbył się rejonowy etap eliminacji 65. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego....

czytaj więcej