Prelekcja dr Przemysława Stanko, 3.03.2016

Prelekcja dr Przemysława Stanko, 3.03.2016

3 marca 2016 r. w naszej szkole gościliśmy pana dr Przemysława Stanko z Katedry Nauk Pomocniczych Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie oraz posła na sejm Rzeczypospolitej Polskiej pana Stanisława Piętę. W prelekcji zatytułowanej "Polskie ruchy niepodległościowe i postawy patriotyczne do II wojny światowej" pan dr P. Stanko zwrócił szczególną uwagę na region Żywiecczyzny w omawianym okresie - na przykład obecności wojsk rosyjskich w XVIII wiecznym Żywcu, udziale ochotników z ziemi żywieckiej w powstaniu styczniowym i ich tragicznemu, syberyjskiemu losowi. Prelegent podkreślił przy tym nieocenioną rolę lokalnych struktur samorządowych naszego regionu w żmudnych staraniach o wywalczenie zgody na ich powrót. Natomiast zaangażowanie w strukturach niepodległościowych skupionych wokół Józefa Piłsudskiego stanowiło wkład Żywiecczyzny w proces odzyskania niepodległości i budowy państwowości polskiej po I wojnie światowej. Doświadczenie i szacunek dla naszej historii stanowiły fundament dla postaw niezłomnych, wyklętych, lecz przez nas niezapomnianych choćby poprzez uroczystości święta 1 marca.

W dyskusji rozgorzałej po prelekcji aktywny udział wzięli nasi uczniowie oraz nauczyciele. Nasi goście z chęcią i pasją odpowiadali na pytania dotyczące koncepcji inkorporacyjnej i federacyjnej u progu odzyskania niepodległości, kwestii "Międzymorza", odrzucenia żądań/propozycji niemieckich w 1939 r., wreszcie wizji i wyzwań współczesnego patriotyzmu czy znaczenia nauczania takich przedmiotów jak język polski i historia w kształtowaniu naszego społeczeństwa.

Spotkanie zakończył w ciepłych słowach pan poseł Stanisław Pięta wraz z zaproszeniem do Sejmu młodzieży naszego Liceum.Dziękujemy naszym szanownym gościom oraz wszystkim uczestnikom.

 

Zobacz fotoreportaż

Spotkanie zorganizował uczeń klasy IIIF Maciej Tużnik. Opiekę nad wydarzeniem sprawował Andrzej Ryczkiewicz.

30.06.2020

Narodowe Czytanie „Balladyny” Juliusza Słowackiego

I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Żywcu serdecznie zaprasza w ramach Narodowego Czytania na spotkanie, które odbędzie się 5 września...

czytaj więcej
30.06.2020

Na dobry początek wakacji 2020 wspominamy pierwsze takie Święto Muzyki

Od 2007 roku, w okolicach 21 czerwca Kopernik gra i śpiewa w ramach Święta Muzyki. W tym roku koronawirus zmusił nas do zmiany formy, ale nie...

czytaj więcej