XI Obóz matematyczno-językowy

XI Obóz naukowy matematyczno – językowy z zajęciami profilaktycznymi dotyczącymi uzależnień odbył się w dniach 21.09 - 24.09.2021 r. w schronisku PTTK na Hali Rysianka.

Opiekunami były pani Agnieszka Król - kierownik obozu, odpowiedzialna za zajęcia z matematyki, pani Anna Jankowska - odpowiedzialna za zajęcia w języku angielskim, oraz pani Bogusława Dziergas – przewodnik górski. W obozie uczestniczyli uczniowie klas 3ag, 3 bg i 3b.

We wtorek po wejściu uczestników na Rysiankę ze Złatnej – Huty przeprowadzone zostały zajęcia z matematyki oraz języka angielskiego, konkurs na prezentację o uzależnieniach oraz - tradycyjnie - seans filmowy związany z tematyką obozu.

W środę po zajęciach matematycznych powędrowaliśmy w okolice schroniska na Hali Lipowskiej, a później uczniowie pracowali nad zadaniami olimpijskimi z matematyki oraz języka angielskiego. Odbył się także – tradycyjny już – konkurs piosenki turystycznej przy szałasowym ognisku i wspólnym biesiadowaniu.

W czwartek po kolejnej serii rozwiązywania trudnych, ciekawych zadań matematycznych, uczniowie udali się na wycieczkę na szczyt Romanki połączoną z poznaniem specyfiki rezerwatu przyrody Romanka. Wieczorem odbył się konkurs na najlepsze zdjęcia wykonane podczas obozu, a seans filmowy zakończył nasz kolejny intensywny dzień.

Piątek był dniem podsumowań konkursów i pożegnań z Rysianką.

Wyrażamy wielką wdzięczność i składamy podziękowania Państwu Annie i Witoldowi Wiewiórom – gospodarzom Schroniska PTTK „Rysianka”, którzy od dziesięciu lat stwarzają nam świetne warunki i gwarantują serdeczną atmosferę, oraz pani Bogusławie Dziergas, naszej wspaniałej przewodniczce – wolontariuszce, i wszystkim życzliwym nam pracownikom schroniska. Wielkie podziękowania należą się również tradycyjnie Stowarzyszeniu Przyjaciół i Absolwentów LO im. M. Kopernika za pomoc w uzyskaniu środków finansowych na obóz z konkursu grantowego Urzędu Miasta w Żywcu.

Narzędzia dostępności