Kolejna akcja Szkolnego Koła Wolontariatu!

Kolejna akcja Szkolnego Koła Wolontariatu!

Dnia 5 października 2023 roku 60-osobowa grupa ze Szkolnego Koła Wolontariatu I LO im. M. Kopernika w Żywcu we współpracy z Wodnym Pogotowiem Ratunkowym po raz kolejny przeprowadziła akcję sprzątania brzegów Jeziora Żywieckiego, w ramach "Sprzątania świata".

To dla naszych uczniów przede wszystkim praktyczna lekcja ekologii, a także okazja do tego, aby budować wrażliwość na naturę i problemy Matki Ziemi.

Serdeczne podziękowania dla: Wód Polskich i Pani dyrektor Marii Wisińskiej-Kurz za wsparcie podczas organizacji akcji. Spółki Beskid Żywiec za wyposażenie uczestników w worki na śmieci i udostępnienie kontenera na odpady. Wodnego Pogotowia Ratunkowego Oddział Żywiec za transport worków ze ścieżki do kontenera.

Cieszymy się, że tylu młodych ludzi rozumie, że trzeba dbać o naturę i że od każdego z nas tak wiele zależy. Oczywiście konieczne są zmiany systemowe, ale nie możemy zaniedbywać naszej planety, natury, ojczyzny. Ta globalna, ekologiczna międzynarodowa akcja łączy powszechną manifestację przeciw zaśmiecaniu środowiska z pracą społeczną na rzecz jego oczyszczania. Ta piękna inicjatywa polega na zbiorowym zbieraniu śmieci, które zalegają w miejscach nie przeznaczonych do ich składowania, tzw. dzikich wysypiskach w lasach, w linii brzegowej jezior lub rzek i ma na celu wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa. Młodzież z opiekunami i ratownikami wodnymi zebrała 120 dużych worków śmieci. Zachęcamy wszystkich do zbierania odpadów w najbliższym otoczeniu, społecznego zaangażowania i zaprzestania śmiecenia w naturze! Promujmy ideę nieśmiecenia, edukacji ekologicznej i inicjowania działań, mających na celu zmniejszanie naszego negatywnego wpływu na środowisko.

Szkolne Koło Wolontariatu z opiekunami: Agnieszką Fluder, Natalią Jeger i Renatą Sową. Dziękujemy również Pani pedagog Sylwii Wiśle za pomoc w opiece nad uczniami.


deklaracja dostępności

epuap

bip

stowarzyszenie przyjaciół lo

stowarzyszeni 21 wiek

Współpraca
z ATH w Bielsku-Białej
ATH instytut neofilologii
16.04.2024
Hiszpańska podróż klasy 2h

Hiszpańska podróż klasy 2h

Klasa 2h wraz z wychowawczynią, p. Barbarą Luzar wzięła udział we wspaniałej wycieczce do Hiszpanii w dniach 9 - 13 kwietnia.

czytaj więcej
15.04.2024
Wizerunek bez twarzy w Galerii Sztuki KOPERA

Wizerunek bez twarzy w Galerii Sztuki KOPERA

Zapraszamy do obejrzenia rysunków inspirowanych pracami artystki Ewy Juszkiewicz, które wykonali uczniowie z kl.1 b i d, na zajęciach rozwijających...

czytaj więcej
Narzędzia dostępności