Nawiązanie współpracy z Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach

Nawiązanie współpracy z Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach

W dniu 16 sierpnia 2021 r. I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Żywcu podpisało porozumienie o współpracy z Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach.

W związku z zawartym porozumieniem uczniowie naszej szkoły mogą uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym na Uniwersytet Licealisty.

Rekrutacja na Uniwersytet Licealisty odbywa się corocznie.

Zasady reakrutacji określa regulamin, który znajduje się na stronie:https://sum.edu.pl/regulamin-ul-wlk

Uczniowie naszej szkoły, którzy są zainteresowani uczestniczeniem w postępowaniu rekrutacyjnym w roku szkolnym 2021/2022 muszą spełnić następujące warunki:

1. Być obecnie uczniami klas drugich lub trzecich.

2. W poprzednim roku szkolnym uzyskali ocenę co najmniej dobrą (4) z przedmiotów: biologia, chemia, matematyka i fizyka lub posiadają inne osiągnięcia np. uczestnictwo w olimpiadach (zawody II lub III stopnia) z ww przedmiotów.

3. Rodzice (opiekunowi prawni) ucznia niepełnoletniego wyrażą zgodę na uczestnictwo swojego dziecka/podopiecznego w projekcie Uniwersytet Licealisty organizowanym przez Śląski Uniwersytet Medyczny na zasadach określonych w regulaminie i programie Uniwersytetu Licealisty.

Aby się zarejestrować do postępowania rekrutacyjnego należy wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący sie na stronie SUM: https://frkat.sum.edu.pl/formularz-rejestracyjny-ul-wnmk-wnmz-2021-2022

Zarejestrować się można do 13 września 2021 r.

Uczniowie, którzy wyslą zgłoszenie (zarejestrują się) i spełnią warunki przyjęcia określone w regulaminie, będą mogły przystąpić do drugiego etapu rekrutacji polegającego na rozwiązaniu testu wielokrotnego wyboru, składającego się ze 100 pytań, każde z pięcioma dystraktorami. Test będzie zawierał pytania z biologii, chemii i fizyki, obejmujące swoim zakresem program szkoły średniej.

Licealiści przyjęci na Uniwersytet Licealisty muszą być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków, będą wówczas uczestniczyć nieodpłatnie w serii wykładów organizowanych przez Śląski Uniwersytet Medyczny.

Harmonogram zajęć znajduje się na stronie: https://sum.edu.pl/harmonogramy-zajec

Na zakończenie będzie można zgłosić się do Konkursu Wiedzy o Człowieku, którego laureaci będą mogli uczestniczyć w rekrutacji na studia w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach na zasadach określonych przez Senat Uczelni dla Laureatów Konkursów, organizowanych przez Uczelnię.

Koordynator współpracy ze strony I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Żywcu - Piotr Włodarczyk.

deklaracja dostępności

epuap

bip

stowarzyszenie przyjaciół lo

stowarzyszeni 21 wiek

Współpraca
z ATH w Bielsku-Białej
ATH instytut neofilologii
12.07.2024
Żywieckie Suwakowanie

Żywieckie Suwakowanie" ruszyło!

Już po raz XVIII muzycy z kraju i zagranicy biorą udział w warsztatach, lekcjach, koncertach, które odbywają się w naszym liceum, Państwowej Szkole...

czytaj więcej
03.07.2024

Świadectwa dojrzałości 2024

Informujemy maturzystów, że świadectwa dojrzałości będą wydawane w sekretariacie szkoły od dnia 9 lipca 2024 roku od godziny 12:00 za...

czytaj więcej
Narzędzia dostępności