Podpisano umowy na realizację dwóch kluczowych inwestycji w naszej szkole

Podpisano umowy na realizację dwóch kluczowych inwestycji w naszej szkole

W poniedziałek 16 stycznia w Sali Sesyjnej Rady Powiatu, mieszczącej się w budynku Starostwa Powiatowego w Żywcu, dyrektor I LO im. M. Kopernika w Żywcu dr Jacek Biłko podpisał dwie umowy na realizację kluczowych inwestycji dla naszej szkoły, czyli budowę nowoczesnej Hali Sportowej oraz konserwatorską renowację wnętrz budynku.

Część I – „Budowa nowej Sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Żywcu” to zadanie o wartości według umowy: 14.692.262,97 zł. Inwestycja ta polega na budowie szkolnej sali gimnastycznej, z dwoma pomieszczeniami przeznaczonymi do zajęć ruchowych, częścią szatniowo-socjalną, zapleczem magazynowym i technicznym oraz łącznikiem. Komunikacyjnie obiekt będzie powiązany z istniejącym budynkiem szkoły poprzez przewiązkę, zlokalizowaną na wysokości I piętra. Zakończenie robót budowlanych przewidziano na marzec 2024 roku, a wyłonionym wykonawcą została firma WODPOL Sp. z o.o.

Część II – „Malowanie i renowacja wnętrz I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Żywcu (prace konserwatorskie)” to zadanie o wartości według umowy: 4.595.086,64 zł. Roboty budowlane polegają na kompleksowej renowacji wnętrz zabytkowego obiektu (ścian, podłóg, schodów, drzwi, detali architektonicznych i sztukaterii). Proces projektowania inwestycji poprzedzony był badaniami odkrywkowymi (stratygraficznymi) i uzgodnieniami z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Zakończenie robót budowlanych przewidziano na marzec 2024 roku, a wyłonionym wykonawcą został Zakład Budowlano-Montażowy PROBUD Sp. z o.o.

Po podpisaniu umów dyrektor Jacek Biłko w skrócie przedstawił genezę dążeń dyrekcji oraz społeczności szkolnej do poprawy warunków infrastrukturalnych szkoły na przestrzeni lat.

„Inwestycje, które podejmujemy w 2023 roku, w roku kopernikańskim ustanowionym przez Senat RP, są dla Żywieckiego Kopernika wielkimi krokami w podnoszeniu jakości bazy edukacyjnej i infrastrukturalnej placówki. Pierwszym krokiem była kompleksowa termomodernizacja budynku szkoły, w tym przede wszystkim elewacji zewnętrznej, zakończona w 2021 roku. Następnym krokiem będzie teraz renowacja konserwatorska wnętrz - parteru, I i II piętra wraz z głównym holem i aulą szkolną, a także obejściem szkoły od ul. Słowackiego i Krasińskiego. Trzecim krokiem, poszerzającym jednocześnie bazę dydaktyczno-sportową, będzie budowa hali sportowej połączonej z budynkiem szkolnym. Te trzy wielkie kroki inwestycyjne, patrząc z perspektywy prawie studwudziestoletniej historii szkoły, są kamieniami milowymi, czyli bardzo znaczącymi z punktu widzenia estetyki, czyli odsłonięcia piękna wnętrz tego zabytkowego budynku, poprawy jakości pracy uczniów i nauczycieli, udoskonalenia bazy dydaktycznej oraz sportowej, a tym samym edukacyjnej Liceum. Będzie to również znaczący prezent dla całej społeczności szkolnej, a także dla miasta i Ziemi Żywieckiej na zbliżający się 120-letni jubileusz istnienia tej szacownej placówki edukacyjnej, przypadający na rok 2024” – stwierdził w swoim wystąpieniu dyrektor szkoły. 

Dyrektor na końcu podziękował władzom Powiatu Żywieckiego za podjęcie w ostatnich latach strategicznych decyzji inwestycyjnych dotyczących Żywieckiego Kopernika. W szczególności podziękowania zostały skierowane na ręce Starosty Andrzeja Kalaty, Wicestarosty Stanisława Kucharczyka, członków Zarządu Powiatu: Jana Witkowskiego, Zbigniewa Gąsiorka oraz Adriana Midora, którzy dołożyli wszelkich starań, aby obie inwestycje zostały zrealizowane i nadal czynnie wspierają placówkę. Dyrektor podczas przemówienia podziękował również za współpracę nad projektami Kierownikowi Biura Rozwoju i Funduszy Inwestycyjnych Panu Stanisławowi Baczyńskiemu, a także Dyrektorowi Wydziału Oświaty i Wychowania Andrzejowi Widzykowi za nieustanne życzliwe wspieranie placówki.


deklaracja dostępności

epuap

bip

stowarzyszenie przyjaciół lo

stowarzyszeni 21 wiek

Współpraca
z ATH w Bielsku-Białej
ATH instytut neofilologii
11.04.2024
Niezwykłe odwiedziny – rodzina Karla Velana w naszej szkole

Niezwykłe odwiedziny – rodzina Karla Velana w naszej szkole

9 kwietnia br. gościliśmy w murach naszej szkoły synów Karla Velana: Ivana i Toma, którzy przyjechali do Polski wraz ze swoimi żonami, by ponownie...

czytaj więcej
11.04.2024
Uczniowie z grup francuskich zakończyli Miesiąc Frankofonii

Uczniowie z grup francuskich zakończyli Miesiąc Frankofonii

Frankofonia to wspólnota 300 milionów ludzi z pięciu kontynentów, posługujących się językiem francuskim. Międzynarodowy Dzień Frankofonii...

czytaj więcej
Narzędzia dostępności