today or shop the replica collection watch replicas for sale online.

Podpisano umowy na realizację dwóch kluczowych inwestycji w naszej szkole

Podpisano umowy na realizację dwóch kluczowych inwestycji w naszej szkole

W poniedziałek 16 stycznia w Sali Sesyjnej Rady Powiatu, mieszczącej się w budynku Starostwa Powiatowego w Żywcu, dyrektor I LO im. M. Kopernika w Żywcu dr Jacek Biłko podpisał dwie umowy na realizację kluczowych inwestycji dla naszej szkoły, czyli budowę nowoczesnej Hali Sportowej oraz konserwatorską renowację wnętrz budynku.

Część I – „Budowa nowej Sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Żywcu” to zadanie o wartości według umowy: 14.692.262,97 zł. Inwestycja ta polega na budowie szkolnej sali gimnastycznej, z dwoma pomieszczeniami przeznaczonymi do zajęć ruchowych, częścią szatniowo-socjalną, zapleczem magazynowym i technicznym oraz łącznikiem. Komunikacyjnie obiekt będzie powiązany z istniejącym budynkiem szkoły poprzez przewiązkę, zlokalizowaną na wysokości I piętra. Zakończenie robót budowlanych przewidziano na marzec 2024 roku, a wyłonionym wykonawcą została firma WODPOL Sp. z o.o.

Część II – „Malowanie i renowacja wnętrz I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Żywcu (prace konserwatorskie)” to zadanie o wartości według umowy: 4.595.086,64 zł. Roboty budowlane polegają na kompleksowej renowacji wnętrz zabytkowego obiektu (ścian, podłóg, schodów, drzwi, detali architektonicznych i sztukaterii). Proces projektowania inwestycji poprzedzony był badaniami odkrywkowymi (stratygraficznymi) i uzgodnieniami z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Zakończenie robót budowlanych przewidziano na marzec 2024 roku, a wyłonionym wykonawcą został Zakład Budowlano-Montażowy PROBUD Sp. z o.o.

Po podpisaniu umów dyrektor Jacek Biłko w skrócie przedstawił genezę dążeń dyrekcji oraz społeczności szkolnej do poprawy warunków infrastrukturalnych szkoły na przestrzeni lat.

„Inwestycje, które podejmujemy w 2023 roku, w roku kopernikańskim ustanowionym przez Senat RP, są dla Żywieckiego Kopernika wielkimi krokami w podnoszeniu jakości bazy edukacyjnej i infrastrukturalnej placówki. Pierwszym krokiem była kompleksowa termomodernizacja budynku szkoły, w tym przede wszystkim elewacji zewnętrznej, zakończona w 2021 roku. Następnym krokiem będzie teraz renowacja konserwatorska wnętrz - parteru, I i II piętra wraz z głównym holem i aulą szkolną, a także obejściem szkoły od ul. Słowackiego i Krasińskiego. Trzecim krokiem, poszerzającym jednocześnie bazę dydaktyczno-sportową, będzie budowa hali sportowej połączonej z budynkiem szkolnym. Te trzy wielkie kroki inwestycyjne, patrząc z perspektywy prawie studwudziestoletniej historii szkoły, są kamieniami milowymi, czyli bardzo znaczącymi z punktu widzenia estetyki, czyli odsłonięcia piękna wnętrz tego zabytkowego budynku, poprawy jakości pracy uczniów i nauczycieli, udoskonalenia bazy dydaktycznej oraz sportowej, a tym samym edukacyjnej Liceum. Będzie to również znaczący prezent dla całej społeczności szkolnej, a także dla miasta i Ziemi Żywieckiej na zbliżający się 120-letni jubileusz istnienia tej szacownej placówki edukacyjnej, przypadający na rok 2024” – stwierdził w swoim wystąpieniu dyrektor szkoły. 

Dyrektor na końcu podziękował władzom Powiatu Żywieckiego za podjęcie w ostatnich latach strategicznych decyzji inwestycyjnych dotyczących Żywieckiego Kopernika. W szczególności podziękowania zostały skierowane na ręce Starosty Andrzeja Kalaty, Wicestarosty Stanisława Kucharczyka, członków Zarządu Powiatu: Jana Witkowskiego, Zbigniewa Gąsiorka oraz Adriana Midora, którzy dołożyli wszelkich starań, aby obie inwestycje zostały zrealizowane i nadal czynnie wspierają placówkę. Dyrektor podczas przemówienia podziękował również za współpracę nad projektami Kierownikowi Biura Rozwoju i Funduszy Inwestycyjnych Panu Stanisławowi Baczyńskiemu, a także Dyrektorowi Wydziału Oświaty i Wychowania Andrzejowi Widzykowi za nieustanne życzliwe wspieranie placówki.


deklaracja dostępności

epuap

bip

stowarzyszenie przyjaciół lo

stowarzyszeni 21 wiek

srebrna szkoła

22.01.2023
Awans Jakuba Jaska do części ustnej II etapu Olimpiady Języka Angielskiego

Awans Jakuba Jaska do części ustnej II etapu Olimpiady Języka Angielskiego

W części pisemnej II etapu Olimpiady Języka Angielskiego wzięło udział dwoje naszych uczniów – Jakub Jasek z kl. 4b oraz Natalia Brutkowska z kl....

czytaj więcej
17.01.2023
Polonez maturzystów na żywieckim rynku – inauguracja Roku Kopernikańskiego

Polonez maturzystów na żywieckim rynku – inauguracja Roku Kopernikańskiego

Maturzyści I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Żywcu – uczniowie klas: 4a, 4b i 4c – w dniu 14 stycznia 2023 roku po...

czytaj więcej
Narzędzia dostępności