Polonez maturzystów na żywieckim rynku – inauguracja Roku Kopernikańskiego

Polonez maturzystów na żywieckim rynku – inauguracja Roku Kopernikańskiego

Maturzyści I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Żywcu  uczniowie klas: 4a, 4b i 4c  w dniu 14 stycznia 2023 roku po dwóch latach przerwy spowodowanej pandemią zatańczyli na żywieckim rynku poloneza, kontynuując w ten sposób zapoczątkowaną osiem lat temu nową tradycję szkoły, godnie reprezentując nasze liceum, a także promując Żywiec i całą Ziemię Żywiecką. W tym roku polonez na żywieckim rynku stanowił również inaugurację obchodów Roku Kopernikańskiego uchwalonego jednogłośnie przez Senat RP. Datę powiązano z pięćset pięćdziesiątą rocznicą urodzin Mikołaja Kopernika i czterysta osiemdziesiątą rocznicą Jego śmierci.

W słowie wstępnym, które wygłosiła Aleksandra Gołek z kl. 4b, maturzyści powiedzieli między innymi:

Po dwóch latach przerwy spowodowanej pandemią i zdalnym nauczaniem spotykamy się ponownie w sercu naszego miasta na pięknym, historycznym żywieckim rynku, na którym zarówno w przeszłości, jak i dzisiaj mają miejsce doniosłe wydarzenia. Jednym z takich wydarzeń jest polonez tańczony przez młodzież naszego liceum w okresie studniówkowo-karnawałowym.

Pragniemy przypomnieć, że osiem lat temu uczniowie klas maturalnych I Liceum im. Mikołaja Kopernika w Żywcu zapoczątkowali nową tradycję: prezentację na żywieckim rynku staropolskiego poloneza. Taniec ten, kiedyś obecny na szlacheckich dworach, obecnie otwiera każdy studniówkowy bal. Polonez – dawniej zwany tańcem polskim – znany był w Europie już w wieku XVII. Sławni kompozytorzy pisali własne polonezy. Policzono, że do czasów Chopina powstało ich kilkaset.

W Polsce na przełomie XVIII i XIX wieku najsłynniejsze były utwory Michała Kleofasa Ogińskiego. Wtedy też polonez stał się symbolicznym tańcem narodowym. Uwagę romantyków zwracało szczególnie dostojeństwo jego rytmu i formy. Cyprian Kamil Norwid Norwid sądził, że dzięki tej niemal religijnej powadze polonez jest dla Polaków tym, czym dla Greków epopeja. Tańce dworskie swoją popularność, jak się wydaje, zawdzięczają uniwersalizmowi, ponieważ podobnie jak w dawnych wiekach, tak i dziś sztuka tańca jednoczy kraje, narody i kultury. Zatem naszym celem jest z jednej strony podzielenie się radością i młodzieńczym entuzjazmem,
a z drugiej wyjście w plener, do mieszkańców naszego miasta i zjednoczenie się poprzez taniec z miłośnikami tego rodzaju rozrywki.

Przed przystąpieniem do tańca Dyrektor naszego liceum Pan dr Jacek Biłko szczególne podziękowania za patronat nad przedsięwzięciem i pomoc w jego realizacji złożył Burmistrzowi Miasta Żywiec Panu Antoniemu Szlagorowi, Staroście Żywieckiemu Panu Andrzejowi Kalacie, Wicestaroście Żywieckiemu Panu Stanisławowi Kucharczykowi oraz Dyrektorowi Wydziału Oświaty i Wychowania Starostwa Powiatowego Panu Andrzejowi Widzykowi. Podziękowania złożył również na ręce głównych organizatorek- Pani Danuty Brodziak i Pani Agnieszki Król, a także Pani Lucyny Majdak, Pana Jacka Seweryna oraz Pani Urszuli Pietyry, która zainicjowała tę tradycję. Podziękowania popłynęły również ku emerytowanym Paniom Profesor z naszego liceum, zawsze towarzyszącym nam w ważnych chwilach. Pan Dyrektor podziękował także za obecność mediom.

Po prezentacji poloneza w wykonaniu maturzystów wszyscy zostali zaproszeni do wspólnego tańca.

Organizatorki: Pani Danuta Brodziak i Pani Agnieszka Król


deklaracja dostępności

epuap

bip

stowarzyszenie przyjaciół lo

stowarzyszeni 21 wiek

Współpraca
z ATH w Bielsku-Białej
ATH instytut neofilologii
11.04.2024
Niezwykłe odwiedziny – rodzina Karla Velana w naszej szkole

Niezwykłe odwiedziny – rodzina Karla Velana w naszej szkole

9 kwietnia br. gościliśmy w murach naszej szkoły synów Karla Velana: Ivana i Toma, którzy przyjechali do Polski wraz ze swoimi żonami, by ponownie...

czytaj więcej
11.04.2024
Uczniowie z grup francuskich zakończyli Miesiąc Frankofonii

Uczniowie z grup francuskich zakończyli Miesiąc Frankofonii

Frankofonia to wspólnota 300 milionów ludzi z pięciu kontynentów, posługujących się językiem francuskim. Międzynarodowy Dzień Frankofonii...

czytaj więcej
Narzędzia dostępności