Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Dziękujemy za pomoc w odkrywaniu tego, w czym jesteśmy najlepsi i przekonywanie, że możemy zrobić więcej niż się spodziewamy. Za pokazanie nam, że się liczymy i jesteśmy ważni. Za przekazaną wiedzę, uśmiech i każde dobre słowo.

13 października 2023 roku w auli naszego liceum odbyły się uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej, w których wzięli udział przedstawiciele organu prowadzącego: pan Starosta Andrzej Kalata oraz pan Andrzej Widzyk - Dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania, przedstawiciele Rady Rodziców: przewodnicząca pani Sylwia Jasicka i pozostali członkowie prezydium Rady Rodziców, a w szczególności grono profesorskie naszego liceum, pracownicy administracji i obsługi, nauczyciele emeryci, emerytowani pracownicy szkoły oraz uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego w Żywcu.

Dyrektor Jacek Biłko zwrócił się do wszystkich słowami: „Świętowanie kolejnych rocznic powołania Komisji Edukacji Narodowej jest polską historią i tradycją, a w tym roku obchodzoną w sposób szczególny ze względu na 250. rocznicę jej powołania. Jest to święto wszystkich ludzi związanych z oświatą. To wyjątkowe święto przypomina o szczególnym posłannictwie nauczycieli, których powołanie i różnorakie działania pomagają młodym ludziom odkrywać i rozwijać ich zdolności, pasje, zainteresowania”.

W tym roku po raz trzeci zostały również przyznane Medale Pamiątkowe „Żywiecki Kopernik”. To honorowe wyróżnienie otrzymały: pani prof. Krystyna Bury oraz pośmiertnie pani prof. Władysława Kolonko.

Krystyna Bury - nauczycielka języka polskiego w latach 1969-2001

Od 1 września 1961 r. do 31 sierpnia 1969 r. pracowała w Liceum Pedagogicznym w Żywcu. Od 1 września 1969 r. do 31 sierpnia 1999 r. pracowała w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. M. Kopernika w Żywcu. Od 3 września 1992 r. pełniła obowiązki wicedyrektora. Z dniem 1 września 1999 r. przeszła na emeryturę. Od 1 września 2000 r. ponownie została zatrudniona. Była wychowawcą młodzieży, szanowanym pedagogiem. Zawsze z pasją i entuzjazmem uczyła młodzież wrażliwości na piękno i bogactwo języka, interpretacji tekstów najwybitniejszych przedstawicieli literatury, angażowała się w przygotowywanie uroczystości patriotycznych. Pełniła także rolę doradcy metodycznego języka polskiego. Cechowała ją uczciwość zawodowa, ambicja i poczucie niedosytu wiedzy. Pani Krystyna Bury ukończyła wiele form doskonalenia zawodowego, studia podyplomowe oraz uczestniczyła w kursach poszerzających wiedzę i umiejętności z nauczanego przedmiotu oraz rozwijających umiejętności wychowawcze. O wysokich kompetencjach nauczycielki świadczą bardzo wysokie wyniki z egzaminów maturalnych osiąganych przez Jej uczniów. Publikowała wiele artykułów z zakresu polonistyki szkolnej. Za współpracę z czasopismem „Język polski w szkole” otrzymała w roku 1985 Medal Komisji Edukacji Narodowej. Za artykuł o teatrologicznym podejściu do analizy „Kordiana” otrzymała wyróżnienie Krajowej Rady Postępu Pedagogicznego. O pełnym zaangażowaniu się w pracę dydaktyczno- wychowawczą świadczyło współorganizowanie pracowni polonistycznej, przygotowanie uczniów do konkursów i olimpiad oraz organizacja uroczystości szkolnych i środowiskowych. Jej uczniowie zdobyli II i III miejsca w zawodach finałowych Konkursu Recytatorskiego w latach 1984, 1985, 1986, a w Konkursie Krasomówczym w 1986 - I miejsce w eliminacjach i VII w zawodach centralnych. Za sukcesy dydaktyczne i wychowawcze pani Krystyna Bury otrzymała wiele odznaczeń i nagród: Srebrny Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Złoty Krzyż Zasługi za długoletnią wyróżniającą pracę pedagogiczną, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Nagrodę Kuratora Oświaty za wybitne zasługi w pracy dydaktycznej i wychowawczej, Nagrody Starosty oraz wiele Nagród Dyrektora.

Władysława Kolonko - nauczycielka języka polskiego w latach 1969-2001

Pani Władysława Kolonko była nauczycielem języka polskiego z wyróżniającym się stażem pracy pedagogicznej i wychowawczej. W środowisku szkolnym była znana i ceniona za wieloletnią działalność krzewienia wśród młodzieży kultury żywego słowa. Pasją jej życia był teatr, który stał się dla niej ważnym czynnikiem w kształtowaniu osobowości młodego człowieka, jego fantazji, a jednocześnie kształcenia i poszerzania wiedzy. Teatr szkolny pani Władysławy Kolonko rozbudzał intelektualnie i artystycznie, poruszał sprawy zawsze bliskie młodzieży, wskazywał co dobre, a co złe. Była wychowawcą młodzieży, szanowanym pedagogiem. Zawsze z pasją i entuzjazmem uczyła młodzież wrażliwości na piękno i bogactwo języka, interpretacji tekstów najwybitniejszych przedstawicieli literatury, cechowała ją rzeczowość, umiejętność planowania własnych działań. Aktywnie uczestniczyła w pracach zespołu polonistów, przez wiele lat sprawowała opiekę nad praktykami pedagogicznymi. Wiele czasu poświęcała na pracę z uczniem zdolnym. Jej uczniowie zajmowali wysokie miejsca w konkursach recytatorskich i krasomówczych: na przykład: II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym i Recytatorskim. Przez wiele lat współpracowała z Żywieckim Domem Kultury i Wydziałem Kultury. Pełniła przez 2 lata funkcję koordynatora Olimpiady Kultury. W nagrodę jej uczniowie wzięli udział w sesji naukowej zorganizowanej w PAN w Krakowie. Dzięki jej ofiarności biblioteka szkolna wzbogaciła się o wiele cennych książek, które przekazała jako dar. Za sukcesy dydaktyczne i wychowawcze pani Władysława Kolonko otrzymała wiele odznaczeń i nagród: Medal Komisji Edukacji Narodowej, Złoty Krzyż Zasługi za długoletnią wyróżniającą pracę pedagogiczną, Nagrodę Kuratora Oświaty za wybitne zasługi w pracy dydaktycznej i wychowawczej, Nagrody Starosty oraz wiele nagród Dyrektora.

Uzdolniona artystycznie młodzież z naszego liceum zaprezentowała wszystkim zgromadzonym spektakl „Wesele” wg dramatu Stanisława Wyspiańskiego, w którym wystąpili: Julia Gronczewska, Dominika Kaczmarczyk, Natalia Kamińska, Martyna Kania, Helena Kantyka, Mateusz Marek, Samuel Mroziński, Zuzanna Ryżka, Klaudia Semik, Martyna Stokłosa, Wiktoria Supłat, Paulina Urbaczka, Ewa Widzyk, Zofia Widzyk (wszyscy z kl. 4a), Antoni Kastelik (kl. 1c), Piotr Rus (kl. 4b), Dominik Wiewióra (kl. 4d), Kacper Wilk (kl. 4d) oraz Bartłomiej Wciślak (kl. 4f).

O oprawę muzyczną zadbały: Aleksandra Krestian (kl. 2a) - śpiew, Martyna Butor (kl. 4b) - altówka, Katarzyna Witas (kl. 4b) - altówka, Katarzyna Knapek (kl. 4b) - fortepian.

Uroczystość prowadzili Dagmara Jagosz i Michał Szymoński z kl. 3b.

Organizatorki: Agnieszka Fluder i Renata Sowa


deklaracja dostępności

epuap

bip

stowarzyszenie przyjaciół lo

stowarzyszeni 21 wiek

Współpraca
z ATH w Bielsku-Białej
ATH instytut neofilologii
12.07.2024
Żywieckie Suwakowanie

Żywieckie Suwakowanie" ruszyło!

Już po raz XVIII muzycy z kraju i zagranicy biorą udział w warsztatach, lekcjach, koncertach, które odbywają się w naszym liceum, Państwowej Szkole...

czytaj więcej
03.07.2024

Świadectwa dojrzałości 2024

Informujemy maturzystów, że świadectwa dojrzałości będą wydawane w sekretariacie szkoły od dnia 9 lipca 2024 roku od godziny 12:00 za...

czytaj więcej
Narzędzia dostępności