Warto się uczyć - nagroda ufundowana przez Profesora B. Gintera już na Was czeka

Uczennice i uczniowie klas IV, na kilka tygodni przez maturą tradycyjnie pragniemy Was zmobilizować do osiągania jak najwyższych wyników w nauce. Tej osobie spośród Was, która okaże się w tym najlepsza, Stowarzyszenie Przyjaciół i Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Żywcu z radością przekaże indywidualną nagrodę finansową o dużej wartości, ufundowaną po raz 38. przez Szanownego Pana Profesora Bolesława Gintera, uczonego, emerytowanego archeologa z Uniwersytetu Jagiellońskiego, absolwenta naszego liceum z roku 1955. Już teraz składamy zacnemu Darczyńcy wielkie podziękowania.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać tę nagrodę? Należy zostać wytypowanym przez Radę Pedagogiczną, która weźmie pod uwagę następujące kryteria: a) średnią ocen ukończenia kl. IV, b) średnią ocen ukończenia szkoły, c) rangę osiągnięć indywidualnych (np. w olimpiadach przedmiotowych, konkursach na szczeblu ogólnopolskim i innych o szerokim zasięgu).

Wierzymy w Wasze możliwości i życzymy sukcesów!

Bolesław Ginter ukończył studia na Wydziale Filozoficzno-Historycznym UJ (1961, magister archeologii Polski). Uzyskał tytuł doktora nauk humanistycznych (1966), tytuł doktora habilitowanego (1973),a następnie tytuł profesora nadzwyczajnego nauk humanistycznych (1985), zaś w 1994 roku tytuł profesora zwyczajnego. Był prodziekanem Wydziału Filozoficzno-Historycznego (1984-87) i prorektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego (1990-1993). Pełnił funkcję kierownika Zakładu Archeologii Epoki Kamienia Instytutu Archeologii UJ. Doctor honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego, badacz m.in. starszej i środkowej epoki kamienia w Polsce i na Półwyspie Bałkańskim, paleolitycznych pracowni krzemieniarskich i okresu predynastycznego w Egipcie, odbył staże naukowe w Czechach, na Słowacji, Ukrainie, w Niemczech, Danii, Szwajcarii i we Włoszech. Prowadził badania wykopaliskowe w Polsce, Bułgarii, Grecji i Egipcie.Jest członkiem Komitetu Nauk Pra- i Protohistorycznych Polskiej Akademii Nauk, Komisji Paleogeografii Czwartorzędu oraz Komisji Spraw Europejskich przy Polskiej Akademii Umiejętności, Union Internationale des Sciences Prehistoriques et Protohistoriques, Deutsches Archäologisches Institut, International Association of Egyptologists, American Academy in Rome.Wielokrotnie nagradzany za działalność naukową i pedagogiczną, jest autorem i współautorem około 150 publikacji naukowych, w tym 12 książkowych.

W imieniu Zarządu - Aleksandra Bura, Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół i Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Żywcu (rok zał. 2009)

deklaracja dostępności

epuap

bip

stowarzyszenie przyjaciół lo

stowarzyszeni 21 wiek

Współpraca
z ATH w Bielsku-Białej
ATH instytut neofilologii
12.05.2024
Uroczystość rozdania Złotych Indeksów PK

Uroczystość rozdania Złotych Indeksów PK

W dniu 19 kwietna br. w Międzywydziałowym Centrum Edukacyjno-Badawczym Politechniki Krakowskiej odbyło się uroczyste rozdanie dyplomów...

czytaj więcej
09.05.2024
WYNIKI 1 ETAPU WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU WIEDZY O HISZPANII

WYNIKI 1 ETAPU WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU WIEDZY O HISZPANII

Mamy ogromną przyjemność ogłosić, że do II etapu Wojewódzkiego Konkursu wiedzy o Hiszpanii, który odbędzie się 11 czerwca w Mysłowicach...

czytaj więcej
Narzędzia dostępności