X POWIATOWY KONKURS LITERACKI „SZUFLADA 2022”

X POWIATOWY KONKURS LITERACKI

„SZUFLADA 2022”

POD PATRONATEM STAROSTY POWIATU ŻYWIECKIEGO

ORAZ DYREKTORA WYDZIAŁU OŚWIATY I WYCHOWANIA

ORGANIZOWANY PRZEZ I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA  W ŻYWCU

 

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie VII i VIII klas szkół podstawowych oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych.

 

CELEM KONKURSU JEST:

-tworzenie warunków do rozwijania aktywności twórczej,

-przygotowanie młodzieży do aktywnego uczestnictwa w kulturze.

Tematyka i rodzaj literacki - dowolne (poezja, proza, dramat)

Warunkiem udziału w konkursie jest:

-nadesłanie samodzielnie napisanych utworów (nigdzie dotąd niepublikowanych) w trzech egzemplarzach (prace pisane na komputerze). Utwory należy opatrzyć godłem, a dane uczestnika konkursu dołączyć w zaklejonej i opisanej godłem kopercie.

Ilość prac jest ograniczona do 4 tekstów. W przypadku utworów prozatorskich  i dramatycznych objętość ograniczona do 6 stron znormalizowanego maszynopisu.

 

Termin nadsyłania prac - do 28 lutego 2022 r.

Prace wraz z danymi uczestnika (imię, nazwisko, klasa, szkoła) oraz zgodą na przetwarzanie danych i wykorzystanie wizerunku prosimy nadsyłać na adres:

I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Żywcu, 34-300 Żywiec, ul. Słowackiego 2,  z dopiskiem „Konkurs Literacki SZUFLADA”.

Dla nagrodzonych i wyróżnionych uczniów przewidziane są cenne nagrody.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w kwietniu 2022 r. O terminie wręczenia nagród laureaci  i wyróżnieni uczniowie zostaną poinformowani tydzień przed uroczystością, a na stronie internetowej www.lo-zywiec.pl ukażą się wyniki. Szczegółowych informacji udziela organizator konkursu (Pani Agnieszka Fluder) pod numerem tel. 33 861 21 13.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie!

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO), uprzejmie informujemy, że:

  • administratorem pozyskiwanych danych osobowych jest I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Żywcu, adres siedziby: ul. Słowackiego 2, 34-300 Żywiec, tel. 338612113, e-mail: biuro@lo-zywiec.pl
  • w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych, e-mail: arkadiuszgawel@wp.pl
  • Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji Konkursu.
  • Zgodnie z art. 8 ust. 1 RODO przetwarzanie danych osobowych dziecka, które nie ukończyło 16 lat, jest możliwe wyłącznie w przypadkach, gdy zgodę wyraziła lub zaaprobowała ją osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem oraz wyłącznie w zakresie wyrażonej zgody;

 ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I WYKORZYSTANIE WIZERUNKU do pobrania TUTAJ 

deklaracja dostępności

epuap

bip

stowarzyszenie przyjaciół lo

stowarzyszeni 21 wiek

srebrna szkoła

08.08.2022
Żegnamy Panią Profesor Reginę Żywotko – emerytowaną nauczycielkę naszego liceum

Żegnamy Panią Profesor Reginę Żywotko – emerytowaną nauczycielkę naszego liceum

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 6 sierpnia 2022 roku w wieku 91 lat odeszła od nas Pani Regina Żywotko – nauczycielka języka rosyjskiego w...

czytaj więcej
05.08.2022
XXIV AKCJA WAKACYJNA „Wycieczka za 1 zł”- LATO 2022 (Podsumowanie)

XXIV AKCJA WAKACYJNA „Wycieczka za 1 zł”- LATO 2022 (Podsumowanie)

Rok 2022 = 5 wycieczek = 310 osób24 LATA = 178 WYCIECZEK = 9259 UCZESTNIKÓW Zakończyła się tegoroczna XXIV Akcja „Wycieczka za złotówkę – LATO...

czytaj więcej
Narzędzia dostępności