XI Powiatowy Konkurs Literacki "Szuflada"

XI POWIATOWY KONKURS LITERACKI 
„SZUFLADA 2022”
POD PATRONATEM STAROSTY POWIATU ŻYWIECKIEGO
DYREKTORA WYDZIAŁU OŚWIATY I WYCHOWANIA
ORGANIZOWANY PRZEZ I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ŻYWCU

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie VII i VIII klas szkół podstawowych.

Celem konkursu jest:

  • tworzenie warunków do rozwijania aktywności twórczej,
  • przygotowanie młodzieży do aktywnego uczestnictwa w kulturze.

Tematyka i rodzaj literacki - dowolne (poezja, proza, dramat).

Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie samodzielnie napisanych utworów (nigdzie dotąd niepublikowanych) w trzech egzemplarzach (prace pisane na komputerze). Utwory należy opatrzyć godłem, a dane uczestnika konkursu dołączyć w zaklejonej i opisanej godłem kopercie.
Ilość prac jest ograniczona do 4 tekstów. W przypadku utworów prozatorskich i dramatycznych objętość ograniczona do 6 stron znormalizowanego maszynopisu.

Termin nadsyłania prac - do 28 lutego 2023 r.

Prace wraz z danymi uczestnika (imię, nazwisko, klasa, szkoła) oraz zgodą na przetwarzanie danych i wykorzystanie wizerunku prosimy nadsyłać na adres:

I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Żywcu,
34-300 Żywiec,
ul. Słowackiego 2,
z dopiskiem „Konkurs Literacki SZUFLADA”.

Dla nagrodzonych i wyróżnionych uczniów przewidziane są cenne nagrody.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w marcu 2023 r. O terminie wręczenia nagród laureaci i wyróżnieni uczniowie zostaną poinformowani tydzień przed uroczystością, a na stronie internetowej www.lo-zywiec.pl ukażą się wyniki. Szczegółowych informacji udzielają organizatorki konkursu ( Agnieszka Fluder i Natalia Jeger) pod numerem tel. 33 861 21 13.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie!

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO), uprzejmie informujemy, że:

  • administratorem pozyskiwanych danych osobowych jest I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Żywcu, adres siedziby: ul. Słowackiego 2, 34-300 Żywiec, tel. 338612113, e-mail: biuro@lo-zywiec.pl
  • w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych, e-mail: arkadiuszgawel@wp.pl
  • Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji Konkursu.
  • Zgodnie z art. 8 ust. 1 RODO przetwarzanie danych osobowych dziecka, które nie ukończyło 16 lat, jest możliwe wyłącznie w przypadkach, gdy zgodę wyraziła lub zaaprobowała ją osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem oraz wyłącznie w zakresie wyrażonej zgody.

deklaracja dostępności

epuap

bip

stowarzyszenie przyjaciół lo

stowarzyszeni 21 wiek

Współpraca
z ATH w Bielsku-Białej
ATH instytut neofilologii
27.05.2024
Wspieramy akcję charytatywną „Pola Nadziei”

Wspieramy akcję charytatywną „Pola Nadziei”

„Pola Nadziei” to inicjatywa, w ramach której od 1998 roku przeprowadzane są zbiórki pieniędzy na potrzeby polskich hospicjów. Celem akcji jest...

czytaj więcej
21.05.2024

XV Jubileuszowy Międzynarodowy Konkurs Artystyczny im. Włodzimierza Pietrzaka

Uczennice i uczniowie naszej szkoły otrzymali cenne podziękowania od Organizatora Konkursu – Fundacji „PRO ARTE CHRISTIANA” – za udział w XV...

czytaj więcej
Narzędzia dostępności