XXIV AKCJA „WYCIECZKA ZA ZŁOTÓWKĘ” - LATO’ 2022

XXIV AKCJA „WYCIECZKA ZA ZŁOTÓWKĘ” - LATO’ 2022

„Poznając Polskę, uczysz się kochać Ojczyznę ... (Jacek Seweryn) 

„Miej serce, patrzaj w serce ... (Adam Mickiewicz)

XXIV  A K C J A    W A K A C Y J N A
„W Y C I E C Z K A Z A Z Ł O T Ó W K Ę” - L A T O’ 2 0 2 2
23 LATA = 173 wycieczki = 8949 uczestników

CELE:

 • rozwijanie zainteresowań turystyczno- krajoznawczych wśród dzieci i młodzieży,
 • zagospodarowanie wolnego czasu dla dzieci i młodzieży, spędzającej wakacje we własnym domu rodzinnym, dla których często może stanowić jedyną formę
 • atrakcyjnego spędzenia wakacji,
 • przestrzeganie bezpieczeństwa i kultury turystycznej w czasie wędrówek,
 • promowanie i propagowanie zdrowego stylu życia „RUCH TO ZDROWIE”.

ORGANIZATOR: Koło Turystyki Górskiej i Krajoznawstwa „KANGCHENDZONGA” PTTK przy I LO w Żywcu, Starostwo Powiatowe w Żywcu i Urząd Miejski w Żywcu.
TERMIN: lipiec 2022 r.
MIEJSCE: obszar Polski.
UCZESTNICY: uczniowie szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych Powiatu Żywieckiego.

PROPONOWANE WYCIECZKI:

14.07.2022 r.(czwartek 7:00) – Katowice i okolice (Planetarium i ZOO w Chorzowie).
15.07.2022r. (piątek 8:00) – USTROŃ (Leśny Park Niespodzianek i inne).
18.07.2022r. (poniedziałek 7:00) – OJCOWSKI Park Narodowy (zamek, muzeum, jaskinia, Dolina Prądnika).
19.07.2022r. (wtorek) – Będzin (zamek), Sosnowiec (Muzeum Ziemi UŚ) i Chorzów (Planetarium).
21.07.2022 r.(czwartek7:00) – TATRY ZACHODNIE(Dolina Kościeliska-Jaskinie, Smreczyński Staw i inne);

Zgłoszenia przyjmuje opiekun KTGiK „Kangchendzonga” i organizator – Jacek Seweryn w dniu 12. 07. 2022 r. (wtorek) od godz. 08:00 do 10:00 osobiście w I LO w Żywcu.
Zgłaszający podaje dane osobowe w celach organizacyjnych i ubezpieczenia za 1 złoty (imię i nazwisko, adres zamieszkania, szkołę, nr tel. własny i rodziców) oraz PESEL uczestnika wycieczki (można zgłosić maksymalnie 5 uczestników).

OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW:

 • wpłata 1 zł na ubezpieczenie (przed wejściem do autokaru);
 • wyżywienie we własnym zakresie
 • odpowiedni ubiór turystyczny (dostosowany do warunków), posiadanie ważnej legitymacji szkolnej;
 • przestrzeganie zasad sanitarnych związanych z epidemia COVID-19 (oświadczenie).

Uczestnik rezygnujący z wyjazdu ma obowiązek powiadomić o tym organizatora najpóźniej 2 dni przed wycieczką (koszt rzeczywisty każdego z uczestników to 60 – 100 zł.).

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 • wyjazdy odbywają się bez względu na pogodę;
 • organizator zastrzega sobie prawo zmiany programu;
 • organizator zapewnia opiekę wychowawczą i pedagogiczną.

Akceptując powyższy regulamin, uczestnicy XXIV Akcji, wyrażają tym samym zgodę na wykorzystywanie przez organizatorów zdjęć i innych informacji do celów organizacyjnych i promocyjnych.

Zbiorki uczestników i wyjazdy - parking obok sklepu ”Lidl” w Żywcu.
Przyjazd i zakończenie wycieczki - parking obok sklepu ”Lidl” w Żywcu.

BARDZO WAŻNE!!!
Uczestnik przed wyjazdem dostarcza OŚWIADCZENIE rodziców zezwalające na wyjazd, brak dostarczenia tego oświadczenia spowoduje skreślenie z listy uczestników wycieczki.

AKCJA ZDOBYWCĄ:
POLSKIEGO OSKARA SPORTOWEGO - GDAŃSK’2013
LAUTEATEM II OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU„Organizator Godny Polecenia - Warszawa’2018”

Pięknej słonecznej pogody oraz wielu niezapomnianych wrażeń życzy w imieniu organizatorów
Jacek Seweryn.


deklaracja dostępności

epuap

bip

stowarzyszenie przyjaciół lo

stowarzyszeni 21 wiek

Współpraca
z ATH w Bielsku-Białej
ATH instytut neofilologii
21.05.2024

XV Jubileuszowy Międzynarodowy Konkurs Artystyczny im. Włodzimierza Pietrzaka

Uczennice i uczniowie naszej szkoły otrzymali cenne podziękowania od Organizatora Konkursu – Fundacji „PRO ARTE CHRISTIANA” – za udział w XV...

czytaj więcej
20.05.2024
Wyniki Strażackiego Konkursu Plastycznego – etap powiatowy

Wyniki Strażackiego Konkursu Plastycznego – etap powiatowy

20.05.2024 r. w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Żywcu odbyła się uroczystość rozdania nagród i wręczenia dyplomów zwycięzcom w powiatowych...

czytaj więcej
Narzędzia dostępności