Projekty realizowane w roku 2006

Projekt „Multimedialny zapis dziedzictwa kulturowego. Euroregion Beskidy”  realizowany przez Szkolny Klub Fotograficzny Copernicus w Programie „Młodzież”. Spotkania szkół partnerskich z Irlandii (Wicklow) i Polski, wizyty młodzieży w szkołach krajów partnerskich; 2005 - 2006.opiekun: Juliusz Maszloch (koordynator)

Projekt językowy „WASP: the Welfare System. A comparative study on Social science and languages in a wider Perspective” w Programie COMENIUS  - partnerska współpraca ze szkołą SAMgymnasiet w Sztokholmie (Szwecja), wizyty młodzieży w szkołach partnerskich; 2006 – 2007.Opiekunowie: Krystyna Ignatowska  (koordynatorka), Leokadia Pietraszko (koordynatorka) , Wojciech Wieczorek.

Asystent językowy (j. angielski, j. francuski) P. Morawsky (Francja) w programie UE COMENIUS; październik 2006 – maj 2007;opiekunka: Krystyna Ignatowska

Narzędzia dostępności