Projekty realizowane w roku 2007

Projekt językowy „WASP: the Welfare System. A comparative study on Social science and languages in a wider Perspective” w Programie COMENIUS  - partnerska współpraca ze szkołą SAMgymnasiet w Sztokholmie (Szwecja), wizyty młodzieży w szkołach partnerskich; 2006 – 2007.

Asystent językowy (j. angielski, j. francuski) P. Morawsky (Francja) w programie UE COMENIUS; październik 2006 – maj 2007;opiekunka: Krystyna Ignatowska

Udział w szkoły w projekcie  „Unia dla rozwoju szkół Żywiecczyzny” (współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich) lata 2007 - 2008.

Udział anglistki Krystyny Ignatowskiej i germanistki Leokadii Pietraszko w międzynarodowej konferencji „Możliwości, które tworzy partnerstwo w projektach europejskich” w Gdyni (org. Effektnet, the Swedish Association of EU - Project Professionals, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego).

Narzędzia dostępności