Projekty realizowane w roku 2013

Job Shadowing /Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej/ w programie UE COMENIUS - wizyta nauczyciela języka angielskiego (S. Westman) ze szkoły YTC Yrkesteknist Centrum w Sztokholmie; kwiecień 2013.opiekun: Daniel Kamiński

Asystent językowy (j. angielski) M. Thibault (Kanada), wolontariusz w programie LATTITUDE GLOBAL VOLUNTEERING; marzec 2013 – czerwiec 2013. opiekunka: Anna Jankowska

 

Projekt  „Każde słowo jest ważne”  (zadanie publiczne dla organizacji pozarządowych, realizowane ze środków miasta Żywca, dzięki aktywności Stowarzyszenia Przyjaciół i Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Żywcu). opiekunki: Barbara Deska, Renata Hajduś, Ewa Wandzel.

Projekt Młodzieżowy obóz naukowo profilaktyczny „Rysianka” (pięciodniowy; dla uczniów klasy uniwersyteckiej; zadanie publiczne dla organizacji pozarządowych, realizowane ze środków miasta Żywca, dzięki aktywności Stowarzyszenia Przyjaciół i Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Żywcu). opiekunki: Agnieszka Król, Anna Jankowska, Urszula Pietyra

Udział Szkolnego Koła Astronomicznego „Copernicus” w międzynarodowych programach i akcjach:              - „ Poszukiwacz”- program NASA ( poszukiwanie asteroid),

- Międzynarodowa Kampania Poszukiwania Planetoid (druga odsłona);  Koło „Copernicus” odkryło planetoidę (jedną z ośmiu odkrytych przez polskich uczniów) o wstępnej nazwie 2013 EM78,- NASA MoonKam - zdjęcia dwóch stron Księżyca z sondy GRAII,- EarthKam (ISS, program edukacyjny NASA) - zdjęcia Ziemi z pokładu międzynarodowej       stacji kosmicznej,

-  Światowy Tydzień Przestrzeni Kosmicznej,

 

- MicroObservatory - zdjęcia nieba wykonywane w Robotic Telescope Network (NASA),- Globe at Night- badanie zabrudzenia nieba światłem. opiekunka: Zofia Pajestka-JuraszUdział Aleksandry Burej w międzynarodowym seminarium (30 nauczycieli z Europy, 20 – z Ameryki, 10 – z Izraela) CENTROPA Summer Academy (Letnia Akademia Centropy) w Berlinie (23-28.07.2013r.; Program wspierany przez Departament Stanu USA (Ministerstwo Spraw Zagranicznych w USA).

Projekt „Leć obywatelu” realizowany przez Szkolny Klub Europejski „Kopernik” w ramach Programu „Młodzież w działaniu”. opiekunka: Beata Fałdrowicz

Projekt autorski „Młodzi Aktywni” realizowany przez Szkolny Klub Europejski „Kopernik.”opiekunka: Beata Fałdrowicz

Projekt „Referendum Młodych” realizowany przez kl. IIh (warsztaty dziennikarskie, redakcja i publikacja gazety, spotkania z ciekawymi ludźmi) w Programie Młodzież w działaniu (org. wspierająca Fundacja Partnerstwa Dorzecza Kocierzanki i Koszarawy), 2013-2014. opiekunki: Halina Słowik - Tyc, Magdalena Waligóra (absolwentka szkoły) Projekt interdyscyplinarny „Solali – historia Galicji papierem pisana” (udział i prace 7 uczennic w wielodniowych  warsztatach  fotograficznych; lipiec) org. Towarzystwo Naukowe Żywieckie, Muzeum miejskie w Żywcu.Opiekunka: Anna Barabasz

Projekt „Krokus” (udział kl. 1a w przedsięwzięciu Irlandzkiego Towarzystwa Edukacji o Holocauście i Żydowskiego Muzeum Galicja w Krakowie – 2. sadzenie żółtych krokusów dla upamiętnienia ofiar II wojny – żydowskich dzieci i dzieci innych narodowości).opiekunka: Renata Sowa

Wizyta przygotowawcza /I LO/ do wielostronnego projektu partnerskiego w Programie COMENIUS Uczenie się przez całe życie, uczestnicy – nauczyciele ze szkół w Austrii, na Cyprze, w Grecji, we Francji, w Polsce, w Rumunii.opiekunowie: Juliusz Maszloch (koordynator), Janusz Słodczyk, Marian Makuch, Andrzej Ryczkiewicz

Projekt „Spotkania z Parlamentem Europejskim” (realizowany w 16 szkołach w kraju przez Polską Fundację im. Roberta Schumana) – udział młodzieży w symulacji wyborów do Parlamentu Europejskiego.opiekunki: Anna Barabasz (koordynator), Beata FałdrowiczProjekt fotograficzny dokumentacyjno-badawczy „Pożydowskie Zabłocie” (udział i prace 8 uczennic w wielodniowych  warsztatach  fotograficznych; marzec) org. Komitet Zabłocie przy Towarzystwie Naukowym Żywieckim.opiekunka: Anna Barabasz

Narzędzia dostępności