Projekty realizowane w roku 2012

Nauka w I LO uczennicy z USA (Pensylwania), M. Corning Seitz, uczestniczki Międzynarodowego Rotariańskiego Programu Wymiany Młodzieżowej; wrzesień 2011 – luty 2012,opiekunka: Renata Sowa

Udział germanistki Leokadii Pietraszko w dwutygodniowej praktyce zawodowej Job Shadowing /Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej/ w programie UE COMENIU „Uczenie się przez całe życie”  w Sztokholmie (Samgymnasiet).

Udział romanistki Jadwigi Justkowskiej w kursie językowo-metodycznym w programie UE COMENIUS „Uczenie się przez całe życie” /Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej/ (Francja).

Asystentka językowa (j. angielski) R. Hingley (Australia), wolontariuszka w programie LATTITUDE GLOBAL VOLUNTEERING; styczeń – czerwiec 2012; opiekunka: Anna Jankowska

"Szkoła z Gallopem" - projekt edukacyjny dla szkół ponadgimnazjalnych z terenu Śląska (wykłady pracowników wyższych uczelni) – edycja 2012.

Udział w Projekcie Ministra Spraw Zagranicznych „Polska dla wszystkich” - warsztaty edukacyjno- artystyczne (15-17.10. 2012r.) org. przez Fundację Klamra, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żywcu i Urząd Miasta Żywca.opiekunka: Dorota Babińska-Waluś

Projekt „Odkrywamy Zabłocie” w Programie „Działaj Lokalnie” Żywieckiej Fundacji Rozwoju (w imieniu Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności), (realizowany dzięki aktywności Stowarzyszenia Przyjaciół i Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Żywcu).opiekunki: Aleksandra Bura, Ewa Góra, Dorota Babińska-Waluś

Projekt Obóz profilaktyczno-naukowy „Rysianka” (pięciodniowy; dla uczniów klasy uniwersyteckiej; zadanie publiczne dla organizacji pozarządowych, realizowane ze środków miasta Żywca, dzięki aktywności Stowarzyszenia Przyjaciół i Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Żywcu) opiekunki: Agnieszka Król, Anna Jankowska, Urszula Pietyra

Projekt „Rajd turystyki górskiej Beskidy 2012” (pięciodniowy; dla uczniów klasy uniwersyteckiej; zadanie publiczne dla organizacji pozarządowych, realizowane ze środków miasta Żywca, dzięki aktywności Stowarzyszenia Przyjaciół i Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Żywcu) opiekunki: Agnieszka Król, Anna Jankowska, Urszula Pietyra

Projekt  „I ty możesz zostać mistrzem” (zadanie publiczne dla organizacji pozarządowych, realizowane ze środków miasta Żywca, dzięki aktywności Stowarzyszenia Przyjaciół i Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Żywcu) opiekunki: Barbara Deska, Renata Hajduś, Ewa Wandzel. Projekt „Pomiędzy niebem a ziemią” (polsko-niemieckie dwutygodniowe warsztaty historyczne), Piekary (lipiec), Stuttgart (październik); współfinansowany był przez Fundację „Pamięć. Odpowiedzialność. Przyszłość.”, Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży, Fundację im. ks. Siemaszki oraz Centrum Kształcenia Zawodowego w Waiblingen (Niemcy). opiekunka: Leokadia Pietraszko

Nauka w I LO uczennicy z Niemiec, N. Weniger, uczestniczki Wymiany Międzykulturowej Programu Wymiany AFS; luty 2012 – czerwiec 2012.opiekunka: Leokadia Pietraszko

Nauka w I LO uczennicy z Brazylii, L. Nogueira de Freitas, uczestniczki Międzynarodowego Rotariańskiego Programu Wymiany Młodzieżowej; luty 2012 – czerwiec 2012.opiekunka: Renata Sowa

Projekt „Krokus” (udział kl. 2a w przedsięwzięciu Irlandzkiego Towarzystwa Edukacji o Holocauście i Żydowskiego Muzeum Galicja w Krakowie – 1. sadzenie żółtych krokusów dla upamiętnienia ofiar II wojny – żydowskich dzieci i dzieci innych narodowości).opiekunka: Renata Sowa

Projekt Wystawa Centropy „Jewish Witness to a Polish Century - Żydowscy świadkowie polskiego stulecia” (aula szkolna; listopad).opiekunki: Aleksandra Bura (koordynator), Ewa Góra

Udział szkoły w Projekcie „Wielokulturowa żywej biblioteka” (spotkania z  przedstawicieli różnych kultur i narodów; grudzień), org. Fundacja KLAMRA.opiekunka: Anna Barabasz

Udział szkoły w projekcie warsztatowym „Białoruś – poznajemy naszego sąsiada”, org. Fundacja KLAMRA.opiekunka: Anna Barabasz

Udział Szkolnego Koła Astronomicznego „Copernicus” w międzynarodowych programach i akcjach:- EarthKam (ISS, program edukacyjny NASA); lipiec – fotografowanie wybranego fragmentu Ziemi

- EarthKam (ISS, program edukacyjny NASA); listopad – spacer po powierzchni Księżyca za pomocą Sondy GRAIL

opiekunka: Zofia Pajestka-Jurasz

Narzędzia dostępności