Projekty realizowane w roku 2015

Asystent językowy (j. angielski) A. Huggard (Australia), wolontariusz w programie LATTITUDE GLOBAL VOLUNTEERING; marzec 2014 – czerwiec 2014, a ponadto (z inicjatywy samej Annabel) także wrzesień 2014 - styczeń 2015.opiekunka: Agnieszka Kluska (koordynatorka)

 

Asystent językowy (j. angielski) Hugh Gray (Australia), wolontariusz w programie LATTITUDE GLOBAL VOLUNTEERING; marzec 2015 – czerwiec 2015. opiekunowie: Daniel Kamiński, Katarzyna Stawowczyk

 

Udział Aleksandry Burej w seminarium w Paryżu (Mémorial de la Shoah, Musée, Centre de documenation; 9-12.03.2015 r.) na temat Nauczanie o historii Holokaustu (w związku z uczestnictwem szkoły w programie „Bliżej siebie”). Nauczycielka wystąpiła z prezentacją na temat wykorzystania historii lokalnej w nauczaniu o Holokauście.

Konkurs "Euroscola" (4 edycja; 3.04 - 16.04 2014 r.; organizator - Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego w Polsce).

Nagroda - udział w symulacji sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w Strasburgu w roku szkolnym 2014/2015 (dofinansowany wyjazd do Strasburga).

W konkursie udział wzięli członkowie Szkolnego Klubu Europejskiego "Kopernik" (opiekun - Beata Fałdrowicz).

Nasi uczniowie znaleźli się wśród tych, którzy uzyskali najlepsze wyniki i zostali zakwalifikowani do wyjazdu. 23 kwietnia 2015 r., wraz ze zwycięzcami konkursu "Euroscola" z całej Unii Europejskiej, rozmawiali o sprawach pierwszorzędnych w Europie.

http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20150416IPR42472/html/Euroscola-meeting-23042015-10.00-12.30

http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20150416IPR42476/html/Euroscola-meeting-23042015-16.00-18.00

Od września, pod kierunkiem Krystyny Ignatowskiej, przygotowywali się do dyskusji w języku angielskim na tematy takie, jak:1. "Środowisko naturalne i energia ze źródeł odnawialnych"  2. "Wolność informacji i kultura obywatelska"3. "2015 - Europejski Rok Rozwoju"4. "Przyszłość Europy"5. "Migracja i integracja"6. "Zatrudnienie młodych ludzi".

Udział Aleksandry Burej jako prelegentki  w obchodach Europejskiego Dnia Kultury Żydowskiej (6.09.2015 r.) w Żydowskim Muzeum Galicja w Krakowie, przebiegającym pod hasłem "Mosty" (w programie m.in. Spotkanie na moście: rabin i opat, Muzyczny most: muzyka kościelna i synagogalna w Żydowskim Muzeum Galicja). Nauczycielka została zaproszona jako rozmówczyni (wraz z Karoliną Jakoweńko i Małgorzatą Płoszaj) do dyskusji w panelu "Budując mosty: nie-Żydówki chroniące dziedzictwo żydowskie"; mówiła m.in. o działaniach podejmowanych w żywieckim liceum w związanych z tematyką żydowską.

 

Projekt partnerski „Sons of the Sun” („Synowie Słońca”) w Programie ERASMUS+; 2015 -2017;wizyty młodzieży w szkołach krajów partnerskich w Rumunii, Polsce, Turcji, na Litwie.opiekunowie:  Janusz Słodczyk (koordynator), Juliusz Maszloch, Michał Kusiak, Marek Gołek.

 

Asystenci językowi (j. angielski) Tatia Gotsiridze (Gruzja), Amanda Yeh Li Hua (Malezja) i Lucas Monteiro da Silva Gonçalves (Brazylia) w wolontariackim programie Next Step międzynarodowej organizacji studenckiej AIESEC (fr. dawna nazwa: Association Internationale des Étudiants en Sciences Économiques et Commerciales); 14.09.2015 r. – 25.09.2015 r.Opiekunki: Agnieszka Kluska. Katarzyna Stawowczyk

 

Program „Bliżej siebie. Historia i kultura dwóch narodów”  (org. Ośrodek Rozwoju Edukacji /Warszawa/, Instytut Yad Vashem /Jerozolima/, Instytut Polski w Tel Avivie):

II wizyta grupy młodzieży izraelskiej (89 uczestników) i nauczycieli (11) ze szkoły Mekif Hei w Ashdod 4 listopada 2015 r. w naszym liceum. Udział wzięły klasy 1d, 2a (grupa) i 2b; zajęcia prowadziły nauczycielki: Aleksandra Bura, Danuta Brodziak, Iwona Jasek, Anna Jankowska, Sabina Kasikirik, Agnieszka Kluska, Aleksandra Ostrowska-Wrzeszcz, Katarzyna Stawowczyk.  – zobacz więcejszkolna koordynatorka programu: Aleksandra Bura

 

Projekt „Krokus” (VII edycja; udział kl. 2d w przedsięwzięciu Irlandzkiego Towarzystwa Edukacji o Holocauście i Żydowskiego Muzeum Galicja w Krakowie – 1. sadzenie żółtych krokusów dla upamiętnienia ofiar II wojny – żydowskich dzieci i dzieci innych narodowości).opiekunka: Renata Sowa

 

Udział iberystki Lucyny Ozimińskiej w 2 kursach metodycznych w Salamace (Hiszpania) w dniach 23-27 XI 2015. /Curso de formación de profesores de ele: didáctica y cultura en la clase de español”, stypendium współfinansowane przez Fundację "Wiek dla turystyki i sztuki w Kastylii i León"; "Curso superior para profesores de español", org. Akademia Językowa MESTER, akredytowaną przez Instytut Cervantesa/.

 

Udział 6 klas (z rozszerzonym językiem polskim) w projekcie „Teatr (nie)klasyczny – kurs eksterytorialny, przyśpieszony” realizowanym przez Teatr Polski w Bielsku-Białej w ramach programu „Kultura Dostępna" (2 spektakle teatralne i warsztaty interpretacyjne w siedzibie teatru, warsztaty dramaturgiczne i recenzenckie w szkole - 12 godzin); 13.11.2015 - 04.12.2015. opiekunki: Halina Słowik - Tyc, Danuta Jarosińska - Tracz, Renata Sowa

Narzędzia dostępności