W tym roku już po raz siódmy STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ I ABSOLWENTÓW LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ŻYWCU w dniach 11.01.2016 - 29.01.2016 r. w swojej siedzibie przeprowadziło Zbiórkę Publiczną (zgłoszoną na portalu zbiorki.gov.pl pod nr 2016/13/OR). Dzięki Państwa ofiarności zebraliśmy kwotę 2580,00 zł! Serdecznie dziękujemy za aktywne uczestnictwo w zbiórce. Pieniądze w całości zostaną rozdysponowane na zamierzone cele: na Fundusz Stypendialny dla uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Żywcu, cierpiących na przewlekłe schorzenia (300,00zł), na dofinansowanie obozów naukowych: humanistycznego (900,00zł) i przyrodniczego (900,00zł) oraz na zakup pomocy dydaktycznych dla szkoły (480,00zł).

Zarząd Stowarzyszenia

Narzędzia dostępności