W dniu 22 kwietnia 2016 r. o godz. 13.30 Zarząd zwołał Walne Zebranie Członków, które odbyło się w siedzibie Stowarzyszenia (II piętro, aula). 
Porządek zebrania:
1. Zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego i finansowego za rok 2015.
2. Ustalenie kierunków działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia.
3. Sprawy bieżące i komunikaty.
Wszyscy Członkowie z powodu nieaktywnej strony internetowej Stowarzyszenia zostali powiadomieni o Walnym Zebraniu pocztą elektroniczną.

Narzędzia dostępności