W dniu 18 kwietnia 2024 r. o godz. 15.00 Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w siedzibie Stowarzyszenia (II piętro, aula).
Porządek zebrania:
1. Zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego i finansowego za rok 2023.
2. Ustalenie kierunków działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia.
3. Wybór władz Stowarzyszenia na kolejną kadencję.
4. Sprawy bieżące i komunikaty.

Zapraszamy wszystkich Członków Stowarzyszenia.

W imieniu Zarządu - Prezes Stowarzyszenia, Aleksandra Bura

Narzędzia dostępności