W dniu 25 kwietnia 2023 r. o godz. 15.30 Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w siedzibie Stowarzyszenia (II piętro, aula).
Porządek zebrania:
1. Zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego i finansowego za rok 2022.
2. Ustalenie kierunków działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia.
3. Sprawy bieżące i komunikaty.

Zapraszamy wszystkich Członków Stowarzyszenia.

W imieniu Zarządu - Prezes Stowarzyszenia, Aleksandra Bura

Narzędzia dostępności