Centrum Dydaktyczno-Kongresowe Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Zajęcia warsztatowe uczniów klas biologiczno-chemicznych naszego liceum w Centrum Dydaktyczno-Kongresowym Wydziału Lekarskiego w Krakowie odbywają się pod opieką najlepszych specjalistów. W nowocześnie wyposażonych salach ćwiczeniowych dla studentów nasi uczniowie wykonują pod kontrolą kamer ćwiczenia manualne przygotowujące przyszłego lekarza do różnego rodzaju zabiegów operacyjnych. Poznają techniki pracy lekarza operującego tradycyjnie i techniką laparoskopową.

Interesujące dla uczniów są zajęcia reanimacyjne. Przedstawiają realistyczne sytuacje rozmaitych stanów chorobowych zobrazowanych na nowoczesnych fantomach. Ćwiczenia tego typu pozwalają nabyć cenne doświadczenie przyszłym lekarzom, ratownikom medycznym i pielęgniarkom w rozpoznawaniu zagrożenia zdrowia i życia, reanimowaniu, inkubowaniu, podawaniu leków oraz prób wykonywania iniekcji bez realnego niebezpieczeństwa zagrożenia pacjenta.

Nasi uczniowie mogą również uczestniczyć w ciekawych wykładach razem ze studentami Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego.


Narzędzia dostępności