Muzeum Katedry Anatomii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Tradycją klas biologiczno-chemicznych w naszej szkole stało się  zwiedzanie Muzeum Katedry Anatomii Collegium Medium UJ w budynku Theatrum Anatomicum. Obecnie w muzeum znajduje się 2077 preparatów.  Uczniowie mają możliwość zapoznania się z najnowszymi technikami  preparatyki tkanek i narządów. Pierwsza sala zawiera preparaty z działu osteologii i artrologii, także anatomii porównawczej, a wreszcie preparaty z działu antropologii. W drugiej sali zgromadzono preparaty z zakresu anatomii oraz modele rozwojowe. Ostatnia sala, będąca chlubą muzeum, zawiera preparaty najstarsze m.in. wykonane osobiście przez Prof. Teichmanna. Muzeum zawiera preparaty uzyskane przy użyciu najnowszych mas wypełniających np. drobnocząsteczkowych żywic, dzięki którym możliwe jest wnikliwe badanie łożysk naczyniowych różnych narządów przy pomocy np. skaningowej mikroskopii elektronowej. W muzeum nasi uczniowie mogą bezpośrednio obserwować poszczególne narządy człowieka i całe ich układy, utrwalać wiedzę szczegółową z zakresu anatomii człowieka. W czasie zwiedzania uczniowie są  zapoznawani ze standardami studiów medycznych.

Narzędzia dostępności