IV Festiwal Nauki i Sztuki

8 marca 2024 r. w ramach obchodów w naszym liceum IV Festiwalu Nauki i Sztuki studentki filologii polskiej należące do Sekcji Dydaktycznej Studenckiego Koła Naukowego Polonistów UKEN w Krakowie i pracujące pod opieką prof. dr. hab. Pawła Sporka przeprowadziłyzajęcia dla naszych uczniów.

Pani Gabriela Kądziołka wygłosiła wykład w klasach uniwersyteckich humanistycznych 1a i 2a poświęcony inspiracjom Adama Mickiewicza w kreacji obrzędu dziadów w II części dramatu.

Pani Martyna Kasprzycka przeprowadziła warsztaty dla uczniów klasy 1a, w czasie których zajęto się zagadnieniem wzajemnych relacji bohatera i przestrzeni w utworze Szalona zagroda Stefana Grabińskiego.

Natomiast Pani Marcelina Pluta w klasach humanistycznych 1f i 2f podjęła temat Kobieta w twórczości Wisławy Szymborskiej.

Narzędzia dostępności