Zajęcia seminaryjne w klasach uniwersyteckich humanistycznych

27 lutego 2024 r. w klasach uniwersyteckich humanistycznych - 1a, 2a i 4a - w ramach seminarium polonistycznego odbyły się zajęcia prowadzone przez studentki filologii polskiej należące do Sekcji Dydaktycznej Studenckiego Koła Naukowego Polonistów UKEN w Krakowie. Pani Katarzyna Rzepka oraz Pani Klaudia Puterko - pod opieką prof. dr. hab. Pawła Sporka przeprowadziły w klasach uniwersyteckich humanistycznych: 1a, 2a i 4a cykl zajęć seminaryjnych. Zajęcia były realizowane w ramach zwycięskiego projektu kół naukowych. Projekt ten nosi tytuł Miejsca Wisławy Szymborskiej. Lektura i edukacja. Uczniowie w oparciu o wiersze noblistki zgłębiali dwa zagadnienia: Nurt ekokrytyczny w twórczości Wisławy Szymborskiej; Wisława Szymborska a nagłówki prasowych artykułów informacyjnych. Podjęta tematyka stała się okazją nie tylko do interpretacji wierszy Wisławy Szymborskiej i poznawania poetyki jej tekstów, ale także do niezwykle wartościowych rozmów.

Narzędzia dostępności