Zarząd:
Prezes – Kinga Kania
Wiceprezes  Natalia Jeger
Członek Zarządu – Marcin Sarecki

Komisja Rewizyjna:
Przewodnicząca  Agnieszka Fluder
Lucyna Majdak
Anna Surowiak

Członkowie:
Jacek Biłko
Agnieszka Fluder
Kinga Kania
Lucyna Majdak
Adrian Midor
Lucyna Ozimińska
Piotr Rypień
Marcin Sarecki
Anna Surowiak
Maria Śleziak
Marek Gołek
Grzegorz Dybczak
Natalia Jeger
Ewa Piecha-Kasprzyk
Agnieszka Kluska
Waldemar Pal
Andrzej Szymański
Lidia Walaszek

Narzędzia dostępności