today or shop the replica collection watch replicas for sale online.

Spotkanie dwóch, różnych porządków

Moja tożsamość jest do zbudowania wówczas, kiedy się skonfrontuje z inną tożsamością. Należy się zastanowić, kim jest ten drugi, którego spotykam w moim miejscu, które jest także jego miejscem. To słowa profesora Katedry Kultury Literackiej Pogranicza, wykładowcy Uniwersytetu Jagiellońskiego Krzysztofa Zajasa.

Mickiewicza należy na nowo opowiedzieć. To sugestia, aby podjąć reinterpretację dzieł romantycznego poety, wziąwszy pod uwagę okoliczności, w których kształtował się jego światopogląd. Adam Mickiewicz urodził się w okolicach Nowogródka, jako poddany cara, wychowany był w kulturze rodzimej – białoruskiej, a kształcił się w Wilnie wśród polskich naukowców. Złożoność sytuacji geopolitycznej i koegzystencja Polaków, Litwinów oraz Białorusinów na ziemiach dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego wpłynęły na rozumienie świata. Profesor Zajas odnosi się do dramatów sugerując, że nieprzypadkowo „Dziady” wileńsko-koweńskie dotyczą pierwotnej rodzimości, która łączy pierwiastki pogańskie z chrześcijańskimi. W innych utworach także wprowadzone są pierwiastki metafizyczne. W balladzie „Romantyczność” Adam Mickiewicz wyraźnie staje po stronie ludzi wierzących. To jest wybór, którego dokonuje na zasadzie identyfikacji z tożsamością.

Odnosząc się do literatury romantycznej, ale także do czasów współczesnych profesor UJ Krzysztof Zajas stawia pytanie: Czym jest dusza słowiańska? - i odpowiada - To połączenie chrześcijaństwa z wierzeniami pierwotnymi. Spotkanie dwóch światów.

25 kwietnia w auli LO odbył się kolejny wykład z Wydziału Polonistyki UJ, w którym uczestniczyły następujące klasy: 1f, 2a, 2f, 3d oraz przedstawiciele klasy 3f.

deklaracja dostępności

epuap

bip

stowarzyszenie przyjaciół lo

stowarzyszeni 21 wiek

srebrna szkoła

Współpraca
z ATH w Bielsku-Białej
ATH instytut neofilologii
30.05.2023
VII Obóz Naukowy Biologiczno-Chemiczny

VII Obóz Naukowy Biologiczno-Chemiczny

Serdeczne pozdrowienia z pięknego Półwyspu Helskiego przesyłają uczestnicy i opiekunowie VII Obozu Naukowego Biologiczno- Chemicznego.

czytaj więcej
25.05.2023
Kolejne odkrycie sportowe w Koperniku

Kolejne odkrycie sportowe w Koperniku

Jakub Pach to kolejny wybitny sportowiec z naszej szkoły. Jego pasją jest sztuka walki o nazwie JU JITSU. Pragniemy przedstawić liczne...

czytaj więcej
Narzędzia dostępności