Projekty realizowane w roku 2008

Udział w szkoły w projekcie  „Unia dla rozwoju szkół Żywiecczyzny” (współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich) lata 2007 - 2008.

Udział Aleksandry Burej w Wizycie Studyjnej (dla kadry kierowniczej) w Programie UE Sokrates w Irlandii (Dublin).

Projekt „We live under the same Sky – Mieszkamy pod tym samym niebem” realizowany przez Szkolne Koło Astronomiczne Copernicus w Programie COMENIUS eTwinning  ze szkołami w krajach partnerskich: Litwą Portugalią i Rumunią; 2008-2009.opiekunki: Zofia Pajetka-Jurasz, Agnieszka Gęga.

Narzędzia dostępności