Projekty realizowane w roku 2009

Projekt „Z Europą na ty” w programie Make a connection - Przyłącz się!  (VIII edycja, prowadzona przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży oraz firmę NOKIA ) realizowany przez Szkolny Klub Europejski „Kopernik”.opiekunka: Beata Fałdrowicz

Udział anglistki Krystyny Ignatowskiej w dwutygodniowej praktyce zawodowej Job Shadowing /Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej/ w programie UE COMENIUS  w Sztokholmie (Samgymnasiet).

Udział germanistki Leokadii Pietraszko w dwutygodniowej praktyce zawodowej Job Shadowing /Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej/ w programie UE COMENIUS  w Sztokholmie (Samgymnasiet).

Udział romanistki Jadwigi Justkowskiej w dwutygodniowej praktyce zawodowej w programie UE COMENIUS „Uczenie się przez całe życie” /Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej/ w La Rochelle (Francja).Job Shadowing /Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej/ w programie UE COMENIUS  - dwutygodniowa wizyta nauczycielki przedsiębiorczości (M. ForsstrÖm) ze szkoły SAMgymnasiet w Sztokholmie.opiekunki: Barbara Luzar, Krystyna Ignatowska

Udział anglisty Janusza Słodczyka w wizycie przygotowawczej (planowanie realizacji projektu partnerskiego) w programie UE COMENIUS „Uczenie się przez całe życie” (Turcja).

Udział Szkolnego Koła Astronomicznego „Copernicus” w międzynarodowych programach:- “100 Hours of Astronomy Event - The admiring Sky”,- “Young scientists inside Cosmos”.Projekt „We live under the same Sky – Mieszkamy pod tym samym niebem” realizowany przez Szkolne Koło Astronomiczne Copernicus w Programie COMENIUS eTwinning  ze szkołami w krajach partnerskich: Litwą Portugalią i Rumunią; 2008-2009.opiekunki: Zofia Pajetka-Jurasz, Agnieszka Gęga.Projekt partnerski „Step by step to a sustainable future” /„Krok po kroku ku zrównoważonej przyszłości”/ w Programie COMENIUS Uczenie się przez całe życie; 2009 -2011;wizyty młodzieży w szkołach krajów partnerskich w Austrii, Belgii, Polsce, Turcji, na Węgrzech i we Włoszech. opiekunowie: Juliusz Maszloch (koordynator), Marian Makuch, Janusz Słodczyk, Andrzej Ryczkiewicz

Narzędzia dostępności