Projekty realizowane w roku 2010

Udział anglisty Daniela Kamińskiego w dwutygodniowej  praktyce zawodowej Job Shadowing /Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej/ w programie UE COMENIUS w Sztokholmie (październik).

Udział Szkolnego Koła Astronomicznego „Copernicus” w międzynarodowych programach- GLOBE At Night - diagnozowanie zabrudzenia nieba światłem,- Program Hands- On Universe- Ironwood North Observatory- obserwacje nieba za pomocą zdalnie sterowanych teleskopów,- Program MicroObservatory- oglądanie obiektów nieba głębokiego.opiekunka: Zofia Pajestka-JuraszProjekt „AIR czyli Akcja-Reakcja-Integracja” realizowany przez Klub Europejski „Kopernik” (w tym Młodzieżowy Klub Integracji Europejskiej „Kwoka”) w  Programie Młodzież w działaniu.opiekunka: Beata Fałdrowicz

Udział Leokadii Pietraszko w konferencji w Sztokholmie (org. Szwedzka Agencja Narodowa) Nauczycielka wystąpiła z prezentacją w j. szwedzkim na temat doświadczeń działań nauczyciela w formie praktyk zawodowych - Job Shadowing /Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej/ w programie UE COMENIUS.  Projekt partnerski „Step by step to a sustainable future” /„Krok po kroku ku zrównoważonej przyszłości”/ w Programie COMENIUS Uczenie się przez całe życie; 2009 -2011;wizyty młodzieży w szkołach krajów partnerskich w Austrii, Belgii, Polsce, Turcji, na Węgrzech i we Włoszech. opiekunowie: Juliusz Maszloch (koordynator), Marian Makuch, Janusz Słodczyk, Andrzej Ryczkiewicz

Projekt „Inwestycja w wiedzę kapitałem na przyszłość” (współfinansowany przez UE ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego- Kapitał Ludzki; wnioskodawca: Powiat Żywiecki)  - 2010 – 2011; (uczestniczyło 866 uczniów, 19 nauczycieli; wypracowano 2148 godzin:  koła: astronomiczne, biologiczne, chemiczne, geograficzne, informatyczne, matematyczne, języka angielskiego, języka francuskiego, Szkolny Klub Przedsiębiorczości, Szkolny Ośrodek Kariery, dyżury psychologa, pięciodniowy obóz naukowy dla 26 uczniów).

Narzędzia dostępności