Projekty realizowane w roku 2011

Udział Aleksandry Burej w Wizycie Studyjnej (dla kadry kierowniczej) w Programie UE COMENIUS „Uczenie się przez całe życie” w Grecji (Ateny).Projekt „Zloty, rajdy dla dzieci i młodzieży” (zadanie publiczne dla organizacji pozarządowych, realizowane ze środków miasta Żywca, dzięki aktywności Stowarzyszenia Przyjaciół i Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Żywcu). opiekun: J. Seweryn

Projekt  „Szkolne Święto Sportu”  (zadanie publiczne dla organizacji pozarządowych, realizowane ze środków miasta Żywca, dzięki aktywności Stowarzyszenia Przyjaciół i Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Żywcu). opiekunowie: nauczyciele w-fProjekt „Z muzami za pan brat” (zadanie publiczne dla organizacji pozarządowych, realizowane ze środków powiatu żywieckiego, dzięki aktywności Stowarzyszenia Przyjaciół i Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Żywcu) zrealizowany przez Szkolny Klub Europejski „Kopernik”.opiekun: Beata Fałdrowicz

"Szkoła z Gallopem" - projekt edukacyjny dla szkół ponadgimnazjalnych z terenu Śląska (wykłady pracowników wyższych uczelni) – edycja 2011.

Projekt partnerski „Step by step to a sustainable future” /„Krok po kroku ku zrównoważonej przyszłości”/ w Programie COMENIUS Uczenie się przez całe życie; 2009 -2011;wizyty młodzieży w szkołach krajów partnerskich w Austrii, Belgii, Polsce, Turcji, na Węgrzech i we Włoszech. opiekunowie: Juliusz Maszloch (koordynator), Marian Makuch, Janusz Słodczyk, Andrzej Ryczkiewicz.

Projekt „Inwestycja w wiedzę kapitałem na przyszłość” (współfinansowany przez UE ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego- Kapitał Ludzki; wnioskodawca: Powiat Żywiecki) - 2010 – 2011; (uczestniczyło 866 uczniów, 19 nauczycieli; wypracowano 2148 godzin:  koła: astronomiczne, biologiczne, chemiczne, geograficzne, informatyczne, matematyczne, języka angielskiego, języka francuskiego, Szkolny Klub Przedsiębiorczości, Szkolny Ośrodek Kariery, dyżury psychologa, pięciodniowy obóz naukowy dla 26 uczniów).

Udział anglisty Janusza Słodczyka w wizycie przygotowawczej (planowanie realizacji projektu partnerskiego) w programie UE COMENIUS „Uczenie się przez całe życie”.  (Francja).Nauka w I LO uczennicy z USA (Pensylwania), M. Corning Seitz, uczestniczki Międzynarodowego Rotariańskiego Programu Wymiany Młodzieżowej; wrzesień 2011 – luty 2012,opiekunka: Renata Sowa

 

Udział Leokadii Pietraszko w konferencji z przedstawicielami Komisji Europejskiej Pre-Info-Day w Sztokholmie (org. Szwedzka Agencja Narodowa w ramach Dnia Unii Europejskiej). Nauczycielka wystąpiła z prezentacją w j. szwedzkim na temat doświadczeń współpracy szkół w Programie COMENIUS.

Narzędzia dostępności