Współpraca z Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie

W dniach 16-17 listopada 2022 roku w ramach współpracy z Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie studentki filologii polskiej należące do Sekcji Dydaktycznej Studenckiego Koła Naukowego Polonistów UP- Pani Marcelina Pluta oraz Pani Sylwia Pilszak - pod opieką prof. dr. hab. Pawła Sporka przeprowadziły w klasach uniwersyteckich humanistycznych: 1a, 2a, 3a i 4a cykl zajęć seminaryjnych. Zajęcia były realizowane w ramach zwycięskiego projektu kół naukowych. Projekt ten nosi tytuł Miejsca Wisławy Szymborskiej. Lektura i edukacja.
Uczniowie w oparciu o wiersze noblistki zgłębiali trzy nurty tematyczne: Skąd się bierze zło?, Bezwzględny i brutalny, czyli … sylwetka terrorysty., Terroryzm w poezji i publicystyce. Podjęta tematyka stała się okazją nie tylko do interpretacji wierszy Wisławy Szymborskiej i poznawania poetyki jej tekstów, ale także do niezwykle wartościowych rozmów.

Organizatorki: Dominika Kamińska, Lucyna Majdak


Narzędzia dostępności