Zajęcia seminaryjne ze studentkami Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

15 czerwca 2022 r. gościliśmy prof. UP Pana dr hab. Pawła Sporka z Katedry Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz studentki filologii polskiej Panią Marcelinę Plutę oraz Panią Sylwię Brejtę.

W ramach zajęć seminaryjnych w klasach uniwersyteckich humanistycznych 2a i 3a Pani Marcelina Pluta przeprowadziła zajęcia poświęcone bizarnej rzeczywistości ukazanej w opowiadaniu Olgi Tokarczuk pt. “Wizyta”. Uczniowie podjęli próbę interpretacji elementów świata przedstawionego, który według autorki, staje się coraz bardziej niepojęty. Rozmowa poświęcona treści opowiadania zmierzała do udzielenia odpowiedzi na kluczowe pytanie, wyni-kające z treści utworu, a mianowicie, czy bizarność jest cechą świata, czy może jest w nas?

Natomiast uczniowie kl. 1a zostali zapoznani z ofertą studiów humanistycznych. Panie stu-dentki podkreśliły, że filologia polska to przede wszystkim kierunek dla osób lubiących poszerzać swoje horyzonty intelektualne. Są to studia interdyscyplinarne, które wbrew powszechnej opinii, umożliwiają podjęcie interesującej pracy w różnych dziedzinach. Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie to miejsce, w którym mogą się spełniać ludzie o wielorakich zainteresowaniach. Innowacyjną formą w nauczaniu jest tutoring, polegający na współpracy studenta z nauczycielem akademickim w celu rozwoju indywidualnych zainteresowań naukowych.

Narzędzia dostępności