Zajęcia z prof. UP Panem dr. hab. Pawłem Sporkiem

22 lutego 2023 r. w klasach uniwersyteckich humanistycznych - 1a, 2a, 3a i 4a - w ramach seminarium polonistycznego odbyły się zajęcia prowadzone przez prof. UP Pana dr. hab. Pawła Sporka z Katedry Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. 

Zajęcia miały charakter wykładowy. Z racji obchodzonego teraz roku noblistki- Wisławy Szymborskiej - wykłady były poświęcone Jej twórczości. Prof. dr hab. Paweł Sporek skupił się na motywie śmierci w poezji Szymborskiej, wskazując równocześnie na nawiązania do biografii poetki. Uczniowie zgłębiali ten temat na przykładzie utworów: Nagrobek, O śmierci bez przesady, Kot w pustym mieszkaniu, Każdemu kiedyś oraz ***[Holendrzy to mądra nacja]. 

Organizatorki: Dominika Kamińska, Lucyna Majdak

Narzędzia dostępności