Wykład prof. UP Pana dr. hab. Pawła Sporka

14 kwietnia 2021 r. w klasach uniwersyteckich humanistycznych - 1a i 2a - w ramach seminarium polonistycznego na platformie Teams odbyły się zajęcia prowadzone przez prof. UP Pana dr. hab. Pawła Sporka z Katedry Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Pan prof. dr hab. Paweł Sporek wygłosił interesujący wykład pt. “ Mityczna Demeter. Jak transformują się archetypy?“, który stanowił kontynuację cyklu rozpoczętego wykładem pt. “Archetyp - rdzeń mitu”. Uczniowie na przykładzie mitu o Demeter i Korze zapoznali się z procesem kształtowania archetypu i transformacjami, jakim ulega. Mogli się także przyjrzeć zjawisku przywdziewania przez archetyp kostiumu epok. 

Zajęcia prowadzone przez prof. dr. hab. Pawła Sporka odbywają się w ramach podpisanej w 2019 r. współpracy z Uniwersytetem Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, a tym samym objęcia klas uniwersyteckich humanistycznych patronatem naukowym uczelni.

Narzędzia dostępności