Zajęcia seminaryjne z prof. UP Panem dr. hab. Pawłem Sporkiem

15 września 2021 r. w klasach uniwersyteckich humanistycznych – 1a, 2a i 3a - w ramach seminarium polonistycznego odbyły się zajęcia prowadzone przez prof. UP Pana dr. hab. Pawła Sporka z Katedry Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Uczniowie kl. 1a rozpoczęli cykl zajęć poświęconych archetypom. Zgłębili pojęcie archetypu w ujęciu C. G. Junga, E. Auerbacha i F. Braudela. Zapoznali się także z przykładami archetypowych postaci, archetypowych relacji międzyludzkich oraz z archetypowymi miejscami (przestrzeniami).

Uczniowie kl. 2a i 3a zajęli się zjawiskiem literatury dwuadresowej, bazując na przykładzie fragmentu opowiadania o Muminkach fińskiej pisarki Tove Jansson. Tekst “Dolina Muminków w listopadzie” pozwolił ukazać semantyczną nośność oraz pojemność dzieła, które można odczytać na różnych poziomach. Utwór ten wyzwolił również namysł nad ludzkim byciem w świecie i skierował uwagę uczestników zajęć na sprawy najistotniejsze z punktu widzenia aksjologii określającej horyzont ludzkich wyborów i doświadczeń.

Zajęcia prowadzone przez prof. UP dr. hab. Pawła Sporka odbywają się w ramach podpisanej w 2019 r. współpracy z Uniwersytetem Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, a tym samym objęcia klas uniwersyteckich humanistycznych patronatem naukowym uczelni.

Organizatorki: Dominika Kamińska, Lucyna Majdak

Narzędzia dostępności