Wykład profesora Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie Pana dr. hab. Pawła Sporka

9 lutego 2022 r. w czasie obchodzonego w naszym liceum po raz drugi Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego profesor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie Pan dr hab. Paweł Sporek wygłosił wykład inauguracyjny pt. “O nieprzezroczystości języka”, uświetniając tym samym uroczystość.

W rekapitulacji przywołał najważniejsze koncepcje dotyczące rozumienia języka, omawiając poglądy Arytotelesa, Gadamera czy przedstwicieli kognitywizmu. Punktem wyjścia Pan profesor uczynił fragment “Wesela” Stanisława Wyspiańskiego, udowadniając, że przekonanie, iż język może być tylko narzędziem do przekazywania informacji, jest złudne. Odwołując się do poglądów Ronalda Langackera i George’a Lakoffa, przedstawił, jak ważne jest badanie wzajemnych związków między różnymi aspektami języka, a myśleniem i poznaniem. Doświadczenia twórcy i całej wspólnoty zostają utrwalone w języku, co tworzy językowy obraz świata, na który składają się na przykład językowe obrazy szczęścia, miłości czy wojny.

W trakcie wykładu została również obalona teza, jakoby język był przezroczystą szybą, gdyż język stanowi pewne odbicie - jest jak lustro, które dostarcza nam wiedzy o użytkowniku.

Narzędzia dostępności