Zajęcia z prof. UP Panem dr. hab. Pawłem Sporkiem

13 kwietnia 2022 r. w klasach uniwersyteckich humanistycznych - 1a, 2a i 3a - w ramach seminarium polonistycznego odbyły się zajęcia prowadzone przez prof. UP Pana dr. hab. Pawła Sporka z Katedry Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Uczniowie kl. 1a na przykładzie fragmentu opowiadania Tove Jansson “Dolina Muminków w listopadzie” zgłębiali pojęcie literatury dwuadresowej, którą można odczytywać na różnych pozi-omach. Analizowany tekst wyzwolił refleksje związane z ludzkimi wyborami i doświadczeniami.

Na przemyślenia dotyczące ludzkiej natury, a szczególnie jej złożoności, pozwolił również tekst, którym zajmowali się uczniowie kl. 2a oraz kl. 3a. Przedmiotem ich analizy w czasie seminarium stał się fragment dramatu Cormaca McCarth’ego “Sunset Limited”. Uczniowie dyskutowali o dwóch różnych postawach światopoglądowych, reprezentowanych przez bohaterów utworu- Białego (uniwersyteckiego profesora, który utracił sens życia) i Czarnego (byłego więźnia, wierzącego w wielki plan, według którego toczy się życie).

Organizatorki: Dominika Kamińska, Lucyna Majdak

Narzędzia dostępności