Zajęcia z prof. UP Panem dr. hab. Pawłem Sporkiem

22 grudnia 2021 r. w klasach uniwersyteckich humanistycznych - 1a, 2a i 3a - w ramach seminarium polonistycznego na platformie Teams odbyły się zajęcia prowadzone przez prof. UP Pana dr. hab. Pawła Sporka z Katedry Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Uczniowie kl. 1a kontynuowali tematykę dotyczącą transformacji archetypów. Obserwowali to zjawisko na przykładzie mitu o Demeter i Korze. Natomiast uczniowie kl. 2a oraz kl. 3a zajęli się odmienną od tradycyjnej interpretacją “Mojej piosnki” (II) C. K. Norwida. Interpretacja ta była prowadzona w oparciu o wyniki badań prof. Uniwersytetu Wrocławskiego dr. hab. Kordiana Bakuły oraz rozpoznań własnych prof. UP dr. hab. Pawła Sporka. Wnikliwe badanie tekstu pozwoliło na wskazanie uproszczonych odczytań niektórych fragmentów wiersza Norwida.

Organizatorki: Dominika Kamińska, Lucyna Majdak

Narzędzia dostępności