Zajęcia seminaryjne w klasach uniwersyteckich humanistycznych

19 września 2023 r. w klasach uniwersyteckich humanistycznych - 1a, 2a, 3a i 4a - w ramach seminarium polonistycznego odbyły się zajęcia prowadzone przez prof. UP Pana dr. hab. Pawła Sporka z Katedry Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Uczniowie kl. 1a na przykładzie fragmentu opowiadania Tove Jansson “Dolina Muminków w listopadzie” zgłębiali pojęcie literatury dwuadresowej. Tekst stał się również podstawą do refleksji egzystencjalnych związanych z przemijaniem oraz toposem homo viator.

Uczniowie kl. 2a zajęli się analizą oraz interpretacją fragmentu dramatu Cormaca McCarthy’ego “Sunset Limited”, który ukazuje starcie światopoglądowe dwóch bohaterów- Białego i Czarnego.Utwór skłonił uczestników zajęć do próby określenia źródeł irracjonalnego zła.

Zajęcia w kl. 3a wypełniła lektura “Nerwów” C. K. Norwida. Prof. UP Pan dr hab. Paweł Sporek zaproponował odczytanie tego utworu w kategoriach metafizycznych, co było odejściem od utrwalonego przez tradycję czytania go w kontekście społecznym.

Czwartoklasiści zajęli się interpretacją utworu Kazimierza Wierzyńskiego pt. “Erminio Spalla”, stanowiącego przykład realizacji motywu sportu w poezji. Interpretację poprzedził krótki wykład poświęcony autorowi wiersza.

Organizatorki: Dominika Kamińska, Lucyna Majdak

Narzędzia dostępności